Nâng cao chất lượng y tế cơ sở

23/05/2019 14:13:36
Bắt đầu từ ngày 23/5, Đề án “Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019-2025” (theo Quyết định số 1718/QĐ-BYT) của Bộ Y tế sẽ chính thức có hiệu lực. Đề án được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng cao; đồng thời nâng tầm tuyến y tế cơ sở.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Đề án sẽ được thực hiện từ tháng 5/2019 đến năm 2025. Đặc biệt, Đề án sẽ thí điểm thành lập các phòng khám vệ tinh của một số bệnh viện quận, huyện, bệnh viện tỉnh, bệnh viện Trung ương đặt tại trạm y tế xã, phường, những khu vực tập trung đông dân cư.

Theo nội dung Đề án, trước mắt sẽ tập trung đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật cấp bách để bổ sung danh mục kỹ thuật, phạm vi hoạt động chuyên môn cho người hành nghề tại các trạm y tế xã, phường. Trong đó, ưu tiên quản lý các bệnh không lây nhiễm; Xây dựng mạng lưới trạm y tế xã, phường tiếp nhận kỹ thuật chuyển giao từ bệnh viện tuyến trên về khám, chữa bệnh, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để nâng cao chất lượng. Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo để chuyển giao kỹ thuật. Tổ chức các khoá đào tạo tại chỗ hoặc đào tạo từ xa cho các bệnh viện tuyến dưới. Từ đó, hoàn thiện cơ chế tài chính, danh mục các trang thiết bị, thuốc và vật tư tiêu hao…

Cùng với đó, tổ chức hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với y tế học đường và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Phát triển mạnh hệ thống cấp cứu tại cộng đồng và trước khi vào bệnh viện. Thực hiện khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường. Đảm bảo đến năm 2020, có ít nhất 90% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; đến năm 2025, 100% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT và thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khoẻ ban đầu, thực hiện tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện ở tuyến trên…

Trước những khó khăn, thách thức mà các trạm y tế xã, phường đã và đang gặp phải, Đề án “Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019-2025” được triển khai trong thời gian tới dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng, tiến tới sự công bằng trong  công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. 

Bộ Y tế sẽ chỉ định các bệnh viện có trách nhiệm cử cán bộ đi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, khám, chữa bệnh tại các trạm y tế xã, phường. Chỉ định các Sở Y tế tiếp nhận cán bộ đi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường. Xây dựng danh mục kỹ thuật, gói kỹ thuật thuộc 22 chuyên khoa, chuyên ngành có người bệnh khám, chữa bệnh ở tuyến xã, phường.

Trong qúa trình triển khai Đề án, liên quan đến BHYT, Bộ yêu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ một số trạm y tế xã, phường đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT; chỉ đạo cung ứng thuốc đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế về danh mục thuốc được Quỹ BHYT thanh toán tại tuyến xã; bảo đảm việc thanh quyết toán BHYT được thuận lợi./.

Châu Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam