Nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi của người dân (Bài 02)

08/07/2020 10:42:53
Năm 2018 số cơ sở y tế ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT là 2.316 cơ sở. Đến năm 2019, số cơ sở y tế ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT là 2.429 cơ sở. Ngoài ra, trong 2 năm 2018-2019 còn có hơn 10.000 trạm y tế xã thực hiện khám, chữa bệnh BHYT thông qua hợp đồng với bệnh viện huyện hoặc Trung tâm y tế hoặc cơ sở khám, chữa bệnh được Sở Y tế giao nhiệm vụ. Tạp chí BHXH trân trọng giới thiệu bài viết (02 kỳ) của ThS.BS Lê Văn Phúc, Trưởng ban Dược - Vật tư y tế, Phụ trách Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam).

(Ảnh minh họa)

Đề xuất, kiến nghị 

Đối với Quốc hội:

- Điều chỉnh chính sách thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT để tránh tình trạng người dân đi khám, chữa bệnh không theotuyến chuyên môn kỹ thuật và làm giảm vai trò của Trạm y tế xã trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và điều trị các bệnh thông thường;

- Sử dụng cơ chế tài chính để hạn chế khám, chữa bệnh thông thường tại tuyến tỉnh, tuyến trung ương, trong khi tuyến y tế cơ sở có khả năng điều trị như: tăng mức đồng chi trả; giảm giá thanh toán đối với các bệnh thông thường khi điều trị tại tuyến trên.

Đối với Chính phủ:

- Chỉ đạo các Bộ ngành có liên quan trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tại y tế cơ sở: Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; Đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT.

- Chỉ đạo Bộ Y tế tiếp tục điều chỉnh giá dịch vụ y tế toàn diện do Thông tư 15/2018/TT-BYT mới điều chỉnh 88 dịch vụ KCB trên tổng số 1.900 dịch vụ quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính. Trong đó, cần xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật phù hợp với thực tế thực hiện tại tuyến y tế cơ sở (do hiện nay nhiều dịch vụ y tế không có định mức kinh tế kỹ thuật hoặc có định mức kinh tế kỹ thuật nhưng được xây dựng trên cơ sở khảo sát không đầy đủ các tuyến).

- Đề nghị chỉ đạo Bộ Y tế quy định phương thức thanh toán theo định suất mang tính bắt buộc đối với y tế cơ sở. 

Đối với Bộ Y tế:

- Ban hành đầy đủ quy trình kỹ thuật, hướng dẫn điều trị để cơ quan BHXH có căn cứ giám định BHYT;

- Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh danh mục dịch vụ khám, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế để tránh trùng lắp gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện;

- Đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả, cũng như việc quản lý các bệnh mãn tính tại trạm y tế xã.

- Về quản lý sử dụng thuốc

+ Đề xuất Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về đấu thầu thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp; quy định về phạm vi, quyền lợi được hưởng của người tham gia BHYT đối với thuốc, vật tư y tế phù hợp, hiệu quả, an toàn, đáp ứng yêu cầu điều trị. Trong đó khuyến khích sản xuất và sử dụng thuốc, sinh phẩm, thiết bị, vật tư y tế trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý; mở rộng danh mục thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế đấu thầu tập trung cấp địa phương, cấp quốc gia và đàm phán giá để giảm giá thuốc, thiết bị, hóa chất, vật tư y tế. Hoàn thiện cơ chế đầu tư, mua sắm và kiểm soát chặt chẽ chất lượng, bảo đảm công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí.

+ Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế mua sắm thuốc BDG và cơ chế chi trả BHYT đối với thuốc BDG, đặc biệt đối với các thuốc BDG đã hết hạn bản quyền, có thuốc generic nhóm 1 trên thị trường.

+ Bộ Y tế sớm xây dựng và ban hành Thông tư riêng hướng dẫn đấu thầu vật tư, trang thiết bị y tế để phù hợp với đặc thù riêng của vật tư y tế, trang thiết bị y tế.

+ Bộ Y tế thực hiện công bố các danh mục thuốc, vật tư y tế cập nhật, đầy đủ để hỗ trợ hoạt động đấu thầu và sử dụng, chỉ định thuốc, vật tư y tế hiệu quả, an toàn; công khai giá thuốc, giá vật tư y tế, trang thiết bị y tế trúng thầu cập nhật, đầy đủ, đặc biệt đối với thuốc dược liệu, thuốc y học cổ truyền, vị thuốc, dược liệu.

+ Có chế tài đối với các cơ sở khám, chữa bệnh không đấu thầu, đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời, đầy đủ cho người bệnh, để người bệnh phải tự mua thuốc, dẫn đến quyền lợi của người bệnh BHYT chưa được đảm bảo.

+ BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai việc công khai giá thuốc trúng thầu, giá thuốc trúng thầu trung bình, giá vật tư y tế trúng thầu trên trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam để cung cấp dữ liệu về giá trong quá trình quản lý, thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế.

+ Bộ Y tế nghiên cứu, hướng dẫn việc tham khảo giá thuốc, giá vật tư y tế trúng thầu do BHXH Việt Nam công khai trên trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam để sử dụng trong quá trình lập, thẩm định kế hoạch đấu thầu thuốc của các cơ sở y tế.

Đối với UBND các tỉnh

- Chỉ đạo việc điều động, luân chuyển cán bộ y tế từ huyện xuống xã để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành tại địa phương tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh BHYT đối với tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là tình trạng kê thêm giường bệnh, khám, chữa bệnh khi không đủ điều kiện hành nghề, chỉ định quá mức cần thiết dịch vụ kỹ thuật...

Nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi của người dân (Bài 01)

ThS.BS Lê Văn Phúc

Trưởng ban Dược - Vật tư y tế

Phụ trách Ban Thực hiện chính sách BHYT

BHXH Việt Nam

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam