Nâng cao hiệu quả, quản lý bền vững Quỹ BHYT

04/11/2019 10:16:47
Nằm trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ mở rộng diện bao phủ BHYT khu vực Đông Nam Á, từ ngày 04 -08/11/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo quốc tế ILO phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức tập huấn “Đánh giá tài chính Quỹ BHYT” với sự tham gia của các học viên đến BHXH Việt Nam và các tổ chức An sinh xã hội của Thái Lan, Lào, Myanmar, Campuchia.

Tại khóa tập huấn, các học viên đã được chuyên gia của Trung tâm Đào tạo quốc tế ILO cung cấp các kiến thức liên quan đến việc đánh giá tài chính quỹ BHYT, tính toán định phí để đánh giá và giám sát tình hình tài chính. Bao gồm: các khái niệm cơ bản, nguyên tắc và yếu tố chính trong đánh giá tài chính và tính toán định phí; hướng dẫn quản lý dữ liệu BHYT, các khuyến nghị cải thiện chất lượng dữ liệu; cung cấp các thông tin về đánh giá tài chính và tính toán định phí, dự báo tài chính BHYT tại một số quốc gia. Cũng tại khóa tập huấn, các học viên sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về quản lý Quỹ BHYT, qua đó làm rõ thực tiễn phát triển BHYT tại 04 quốc gia: Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia cũng như khu vưc Đông Nam Á nói chung./.

 

Lê Công 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam