Nâng cao hiệu quả thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức

11/04/2017 10:22:18
Ngày 10/4/2017, tại Hà Nội, Khối thi đua các Bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội tổ chức hội nghị đánh giá công tác thi đua năm 2016 và ký giao ước thi đua năm 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.

Khối thi đua các Bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội bao gồm 09 đơn vị: Bộ Ngoại giao, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Giáo dục - Đào tạo; Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Là một trong 09 đơn vị thuộc Khối thi đua các Bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội, năm 2016, BHXH Việt Nam phát huy hiệu quả thi đua, đạt nhiều kết quả trong tổ chức thực hiện BHXH, BHYT. Cụ thể, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN đạt 101,5% kế hoạch; đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 81,8% dân số (vượt 2,8% kế hoạch); thu BHXH, BHYT đạt 101,5% kế hoạch, tăng 18,7% so với năm 2015. Bảo đảm giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người dân, cắt giảm thủ tục hành chính xuống còn 32 thủ tục, đẩy mạnh các dự án về công nghệ thông tin, phục vụ công tác quản lý, hiện đại hóa hoạt động của Ngành…

Trong năm 2016, các đơn vị trong Khối đã phát huy vai trò tham mưu, quản lý, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ, Quốc hội giao; góp phần phát triển đất nước ở các lĩnh vực quan trọng như ngoại giao, giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ, y tế, lao động, BHXH, BHYT… Hệ thống văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện thuộc các lĩnh vực trên đã được các đơn vị trong Khối tham mưu Chính phủ ban hành kịp thời; hạn chế tình trạng nợ đọng văn bản; qua đó đưa chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước vào thực tiễn. 

Các đơn vị chủ động tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng khen thưởng theo lĩnh vực, chuyên đề, khen thưởng thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động sản xuất…

Trong năm 2017, Khối thi đua các Bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội sẽ tích cực đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới toàn diện công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến…


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội đã đạt được, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các lĩnh vực quản lý của các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội đều liên quan trực tiếp đến đông đảo người dân như giáo dục, y tế, BHXH, BHYT… Những kết quả thi đua của các đơn vị trong Khối vì vậy rất quan trọng, thiết thực đem lại lợi ích cho người dân. Còn nhiều khó khăn phía trước, các Bộ, ngành trong Khối tiếp tục phải tiếp tục chú trọng thi đua, khen thưởng, coi đây là nguồn lực quan trọng để khắc phục những hạn chế, vượt qua thách thức, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội thống nhất đề xuất trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội; đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam được các đơn vị nhất trì bầu làm Khối trưởng Khối thi đua các Bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội năm 2017; Khối phó là Bộ Khoa học – Công nghệ.

Minh Đức

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam