Nâng cao hiệu quả thực hiện BHXH, BHYT cho người lao động tại các hộ sản xuất kinh doanh cá thể

11/02/2019 12:10:28
Với quy mô khoảng 8,8 triệu cơ sở, tạo việc làm cho hơn 12 triệu lao động, đóng góp gần 23% vào tổng GDP của cả nước, khu vực hộ sản xuất kinh doanh cá thể và khu vực kinh tế phi chính thức ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, việc bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện BHXH, BHYT cho người lao động tại khu vực này cần thực hiện tích cực hơn.

(ảnh minh họa)

Theo đánh giá của Trung tâm Phân tích và Dự báo, Việt Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, việc mở rộng độ bao phủ của BHYT đối với khu vực hộ sản xuất kinh doanh cá thể (SXKDCT) trong thời gian qua đã đạt được những tiến bộ nhờ vào việc triển khai chương trình BHYT hộ gia đình. Tuy nhiên, tỷ lệ chủ hộ SXKDCT có thẻ BHYT vẫn chưa cao, nhất là nhóm hộ SXKDCT phi chính thức. Nghiên cứu, khảo sát của Trung tâm Phân tích và Dự báo chỉ có 45% chủ hộ SXKDCT phi chính thức có thẻ BHYT, 33% chủ hộ SXKDCT chính thức nhận được BHYT thông qua chương trình trợ giúp xã hội dành cho hộ nghèo. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, gần 45% chủ hộ SXKDCT phi chính thức cho rằng, chi phí mua BHYT là quá cao; Hơn 1/3 chủ hộ SXKDCT chưa tham gia mua BHYT, vì cho rằng họ khỏe mạnh và chỉ có ý định mua BHYT khi bị ốm hoặc có vấn đề về sức khỏe…
Trung tâm Phân tích và Dự báo đưa ra khuyến nghị, để nâng tỷ lệ bao phủ của BHYT trong khu vực hộ SXKDCT cần cải thiện hoặc nâng cao sự phân bổ của chương trình trợ giúp xã hội, giảm chi phí chi trả, nâng cao nhận thức của chủ hộ SXKDCT về tầm quan trọng của việc phòng ngừa rủi ro về sức khỏe; nâng cao chất lượng của các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ BHYT để khuyến khích họ tự nguyện tham gia vào chương trình BHYT toàn dân./.

 

Đan Hà 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam