Nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam: Những khuyến nghị và kinh nghiệm từ quốc tế

21/05/2020 15:39:55
Sáng ngày 21/5, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế trực tuyến Nâng cao năng lực hoạt động của HĐQL BHXH Việt Nam: Những khuyến nghị và kinh nghiệm từ quốc tế. Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam Phạm Văn Trường chủ trì Hội thảo.

Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam Phạm Văn Trường chủ trì Hội thảo

Tại điểm cầu Hà Nội - Việt Nam: tham dự Hội thảo có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc; đại diện lãnh đạo thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ.

Hội thảo có sự tham dự của chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB), Hiệp hội an sinh quốc tế (ISSA), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại các điểm cầu: Mỹ, Thụy sỹ, Australia.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Việt Nam Phạm Văn Trường cho biết, theo quy định của pháp luật Việt Nam, Chính phủ là cơ quan cao nhất quản lý toàn diện về BHXH, BHYT. Chính phủ thành lập HĐQL BHXH để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của BHXH Việt Nam và tư vấn về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

HĐQL BHXH hiện nay có 12 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính là Chủ tịch Hội đồng; 02 Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện lãnh đạo: Bộ LĐ,TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam là cơ quan Nhà nước thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thu, chi chế độ BHTN; quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BHTN; thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. BHXH Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ LĐ,TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Tài chính.

Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Việt Nam Phạm Văn Trường nhận định, Chính phủ Việt Nam đặc biệt coi trọng chính sách an sinh xã hội, trong đó tích cực, chủ động hướng tới cải cách chính sách BHXH, tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT với các mục tiêu, nội dung cụ thể như: Năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, tỷ lệ này đạt 45% vào năm 2025, 60% vào năm 2030. Năm 2021, khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội, tỷ lệ này đạt 55% vào năm 2025, 60% vào năm 2030 nhằm hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Năm 2020 đạt trên 90% dân số tham gia BHYT, hướng tới BHYT toàn dân. Bên cạnh đó, tiếp tục phấn đấu phát triển ngành BHXH Việt Nam theo hướng hiện đại, đảm bảo đủ năng lực và điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Phạm Văn Trường nhấn mạnh, hiện nay, số người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên  phạm vi cả nước là trên 90 triệu người, tương đương 87% dân số. Đây là một kết quả tích cực. Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu, định hướng cho những năm tiếp theo vẫn cần thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trong đó có giải pháp “Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH”. Vì vậy, Văn phòng HĐQL BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo với mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các chuyên gia để hoàn thiện Đề án về giải pháp trên trình Chính phủ ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của HĐQL BHXH Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực tế, tăng cường tính chuyên nghiệp, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn

Tại Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn đề xuất hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn nhằm nâng cao năng lực hoạt động của HĐQL BHXH. Các chuyên gia, đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý về nhiều nội dung liên quan đến việc kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động động của HĐQL BHXH Việt Nam. Trong đó, có các nội dung như: Quy định về cơ cấu thành viên HĐQL BHXH Việt Nam hiện nay; Chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, tư vấn việc thực hiện chính BHXH, BHYT, BHTN; thông lệ, kinh nghiệm quốc tế có thể áp dụng vào điều kiện của Việt Nam…

Tại điểm cầu Washington, Mỹ - ông Micheal Kidd - Chuyên gia cao cấp Ngân hàng Thế giới đánh giá, mỗi tổ chức lại có cách quản trị khác nhau và mỗi tổ chức như ISSA; WB đều đã đưa ra một số hướng dẫn, khuyến nghị về quản trị tốt. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của HĐQL trong việc phê duyệt và giám sát các kế hoạch chiến lược; đồng thời HĐQL phải đảm bảo tính: tự quản, minh bạch, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Chuyên gia cao cấp Ngân hàng Thế giới cho rằng, phạm vi, vai trò của HĐQL BHXH bao gồm từ xác định chiến lược, mục tiêu cấp cao đến giám sát hoạt động cụ thể. Các thành viên HĐQL đại diện cho các nhóm đối tượng tham gia; định hướng, cải tiến dịch vụ cho nhóm đối tượng này. Để làm được điều này, HĐQL cần làm tốt 4 vai trò gồm: Giám sát (sử dụng dữ liệu hoạt động và các báo cáo để tạo điều kiện giám sát, phân tích, đưa ra quyết định và thúc đẩy phát triển); Thiết lập chiến lược và hướng dẫn quản lý (đưa ra các ưu tiên và giám sát thực hiện, tạo văn hóa phục vụ cho nhân viên); Trách nhiệm giải trình (ban hành các tiêu chuẩn và các mục tiêu hoạt động để quản lý tổ chức, đo lường dịch vụ khách hàng và mức độ hài long của khách hàng); Quản lý rủi ro (xác định một cách hệ thống các rủi ro đe dọa việc hoàn thành mục tiêu của tổ chức).

Ông Micheal Kidd - Chuyên gia cao cấp Ngân hàng Thế giới

Do đó, góp ý vào Đề án, ông Micheal Kidd khuyến nghị cần: Nhấn mạnh tính “giám sát” trong vai trò của HĐQL; cân nhắc thêm bổ sung các thành viên đại diện rộng hơn cho người lao động, doanh nghiệp, người dân; thành lập các tiểu ban và nhóm công tác chuyên sâu tập trung vào các lĩnh vực cần ưu tiên; tạo cơ chế để HĐQL tham vấn các ý kiến chuyên gia bên ngoài; thay đổi chế độ làm việc (tăng cường ứng dụng CNTT, họp trực tuyến…)

Ông Dominique La Salle - Giám đốc chi nhánh về phát triển an sinh xã hội Hiệp hội ASXH quốc tế

Tại điểm cầu Geneva – Thụy Sỹ, ông Dominique La Salle - Giám đốc chi nhánh về phát triển an sinh xã hội Hiệp hội ASXH quốc tế thì cho rằng, cần phân biệt rõ hơn nữa vai trò của HĐQL BHXH và BHXH Việt Nam. Theo đó, HĐQL đưa ra chủ trương, chính sách, còn lãnh đạo Ngành BHXH triển khai thực hiện. Để làm phân địch rõ, HĐQL cần đảm bảo sự độc lập; đồng thời phải có các tiểu ban chuyên môn sâu về các lĩnh vực để hoạch định, dự báo chính sách, ra mục tiêu, giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trong thực hiện chính sách… Bên cạnh đó, Đề án cần đưa ra lộ trình ứng dụng CNTT và truyền thông vào hoạt động của HĐQL. Điều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQL BHXH.

Có chung quan điểm với các chuyên gia quốc tế, tại điểm cầu Australia, ông Philip O’Keefe, Chuyên gia kinh tế trưởng về bảo trợ xã hội và lao động toàn cầu - Khu vực Châu Á Thái Bình Dương góp ý Đề án cần bổ sung, nêu rõ vai trò của HĐQL trong việc quản trị, đào tạo nguồn nhân lực; cân nhắc để hướng mở cho các loại hình BHXH, BHYT mới trong tương lai nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Về những mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT của Việt Nam, ông Philip O’Keefe cho rằng quá trình thực hiện sẽ gặp không ít thách thức, do đó việc kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQL BHXH cũng phải xem xết đến yếu tố nay để nghiên cứu các giải pháp hướng tới nhóm lao động khu vực phi chính thức…

Tại hội thảo, đại diện các bộ, ngành cũng tham gia góp ý kiến, đặt nhiều câu hỏi đến các chuyên gia quốc tế. Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Chuyên trách HĐQL BHXH Việt Nam Phạm Văn Trường thay mặt Ban soạn thảo Đề án tiếp thu, cảm ơn những ý kiến góp ý, khuyến nghị của các chuyên gia, đại biểu tham dự Hội thảo. Phó Chủ tịch Chuyên trách HĐQL BHXH Việt Nam Phạm Văn Trường nhấn mạnh, các ý kiến đóng góp rất có giá trị, giúp HĐQL BHXH Việt Nam hoàn thiện Đề án, trình Chính phủ ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của HĐQL, đáp ứng yêu cầu kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động, tăng cường tính chuyên nghiệp, hiệu quả và hội nhập quốc tế trong thời gian tới./.

Thủy Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam