Ngân hàng BHXH Uruguay giành giải khu vực châu Mỹ về sáng kiến mở rộng đối tượng trong nền kinh tế dựa trên nền tảng Internet

13/02/2018 22:29:46
Giải thưởng Thực tiễn tốt năm 2017 cho châu Mỹ đã được Tổ chức Anh sinh xã hội thế giới trao tặng cho Ngân hàng BHXH Uruguay về sáng kiến mở rộng phạm vi BHXH cho người lao động trong nền kinh tế chia sẻ (nền kinh tế thời đại Internet). Đây là kết quả kết quả bình xét của ISSA năm 2017 đối với khu vực châu Mỹ. Giải thưởng này thực hiện 3 năm một lần và năm nay việc xét chọn được hội đồng thực hiện từ 62 đề cử thuộc 21 tổ chức An sinh xã hội ở 10 quốc gia.

Sáng kiến của Ngân hàng BHXH Uruguay (Banco de Prevision Social de Uruguay) đã tạo thuận lợi mở rộng tham gia BHXH cho người lao động làm việc trong lĩnh vực vận chuyển thông qua các nền tảng kỹ thuật số trung gian như Uber, Cabify và EasyGo, tương tác với khách hàng nhờ vào các ứng dụng trên điện thoại di động. Ngân hàng BHXH là người đề xuất nhưng được nhà nước chấp thuận và tổ chức thực hiện. Đề xuất này đã thực sự chính thức hóa và đưa vào tích hợp quản lý thành công ở các quỹ BHXH đối với các nghề nghiệp mới của đất nước. Thắng lợi của sáng kiến này chính nhờ vào sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan trong sửa đổi và cập nhật các quy định pháp luật cũng như linh hoạt hóa quá trình xác nhận nhân thân và đảm bảo tính thống nhất của quá trình đóng và giám sát đóng của cơ quan BHXH.

Theo Hans-Horst Konkolewsky, Tổng thư ký ISSA: "Thực tiễn tốt này cho thấy, ý chí chính trị và sự hợp tác của tất cả các thành viên trong xã hội là không thể thiếu để tạo điều kiện cho một tổ chức An sinh xã hội vượt lên thách thức bảo vệ người lao động trong nền kinh tế kỹ thuật số và các hình thức việc làm mới". Ông cũng cho rằng: "Số lượng kỷ lục của các đề cử tham gia cuộc thi Thực tiễn tốt này là một minh chứng cho sự tiến bộ đang được thực hiện trong việc giải quyết những thách thức BHXH trong khu vực”./.

Nguyễn Khang (Theo ISSA)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam