Nghệ An: Từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân

23/10/2019 08:46:11
Nằm trong chương trình công tác trọng tâm tháng 10/2019, vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với Lãnh đạo BHXH tỉnh và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh để lấy ý kiến về Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 88-CTr/TU ngày 20/06/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa.

Tại buổi làm việc, thay mặt BHXH tỉnh – đơn vị được giao chủ trì xây dựng Dự thảo Kế hoạch, Giám đốc BHXH tỉnh Lê Trường Giang trình bày tóm tắt nội dung Dự thảo Kế hoạch trên cơ sở đã tiếp thu ý kiến góp ý, bổ sung sửa đổi của các bên có liên quan.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch đặt ra là tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Chương trình hành động số 88-CTr/TU ngày 20/06/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 về Cải cách chính sách BHXH; thực hiện hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng; từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Về các chỉ tiêu cụ thể, Nghệ An phấn đấu:

Giai đoạn đến năm 2021: Đạt khoảng 35% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 4% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80% trở lên.

Giai đoạn đến năm 2025: Phấn đấu đạt khoảng 45% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 6% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% trở lên;

Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 60% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 10% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 65% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90% trở lên.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Dự thảo đã đề ra 05 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, đó là: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH; đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH; nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 04; xây dựng chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đánh giá cao Dự thảo Kế hoạch mà BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành thống nhất, đồng tình cao với Dự thảo. Một số ý kiến đề nghị cơ quan BHXH tỉnh nghiên cứu, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho một số ngành có liên quan để phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về BHXH. UBND tỉnh đồng ý với ý kiến giải trình của cơ quan BHXH tỉnh, thống nhất thông qua Dự thảo Kế hoạch, đồng thời, đề nghị cơ quan BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp để hoàn thiện Dự thảo, trình UBND tỉnh vào kỳ họp tiếp theo.

Hà Liên (BHXH tỉnh Nghệ An)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam