Nghệ An: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khoảng 89,5%

11/07/2019 08:01:29
Ngày 10/7, tại TP Vinh, kỳ họp thứ 9 khóa XVII, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An chính thức khai mạc.

Đoàn chủ trì phiên khai mạc

Phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, năm 2019, là năm bứt phá trong việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân phải nỗ lực, phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đặt ra cho năm 2019, tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 55 về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018 và các báo cáo liên quan. Phiên khai mạc sáng nay, cũng sẽ nghe Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương.

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND cho rằng: bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực đạt được của các năm trước, việc thực hiện kế hoạch của tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm trước; Cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tăng 8,6% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 564 triệu USD, tăng 11,34%. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm vượt tiến độ dự toán ước đạt 7.180 tỷ đồng, đạt 53,2%  dự toán và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 218 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50,58% tổng số xã; 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới. 

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã cấp mới cho 60 dự án, với tổng số vốn đăng ký 6.683,56 tỷ đồng;  tăng 4,23 so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo rà soát để kiểm tra, thu hồi các dự án chậm tiến độ, chấm dứt hoạt động và thu hồi 7 dự án.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh đạt 72,68%; Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khoảng 89,5%; Công tác giảm nghèo được sự quan tâm của cả chính quyền và cộng đồng. Đã giải quyết việc làm cho 19.165 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 5.812 người. Chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho trên 73,8 ngàn lượt.

Đặc biệt, trong lĩnh vực Cải cách hành chính, thể hiện ở chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – PCI năm 2018, tỉnh Nghệ An xếp thứ 19, tăng 2 bậc so với năm 2017; tiếp tục đứng đầu trong 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Đây là vị trí cao nhất từ trước tới nay của tỉnh Nghệ An; Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) tăng 2 bậc, xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 40 bậc, xếp vị trí 4/63 tỉnh, thành phố.

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng nêu ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trong đó yêu cầu các ngành, các cấp tăng cường chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; Tiếp tục khai thác tối đa, tiềm năng lợi thế của tỉnh; thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, kiểm tra xử lý các dự án chậm tiến độ.

Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp; tích cực phòng chống hạn, cháy rừng và có phương án PCBL; Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi; tìm kiếm thị trường đầu ra đối với sản phẩm nông nghiệp; Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM năm 2019. Bên cạnh đó, tập trung phát triển công nghiệp gắn với biện pháp phát triển thị trường; tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019; chỉ đạo quyết liệt thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; tập trung nguồn lực đầu tư cho các công trình trọng điểm; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nóng của xã hội; Thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân.

Thực hiện có hiệu quả có hiệu quả các nhiệm vụ “Năm Cải cách hành chính”, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Đẩy nhanh tiến độ thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công, xây dựng chính quyền điện tử, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; Tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền./.

 Thùy Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam