Nghệ nhân thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức lương cơ sở có được cấp thẻ BHYT miễn phí không?

27/05/2019 16:26:16
Bạn đọc từ email minhhuek520@gmail.com hỏi: Tôi là nghệ nhân làm gốm sứ, được Nhà nước phong tặng nghệ nhân ưu tú. Tôi thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức lương cơ sở. Vậy, tôi có được cấp thẻ BHYT miễn phí không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT:

Nếu ông/bà là người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú và thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ, thì sẽ được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT.

Như vậy, đề nghị ông/bà liên hệ với UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn và lập danh sách theo quy định.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam