Nghị quyết số 28-NQ/TW tạo động lực phát triển mới tại Cà Mau

03/01/2020 15:06:04
Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách BHXH, tại Cà Mau đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong lĩnh vực BHXH, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực phát triển cho năm 2020 với nhiều mục tiêu mới đặt ra.

Người dân vui mừng đi nhận lương hưu. (Ảnh minh họa)

Trong hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH,  tại Cà Mau đã có bước “đột phá” trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Chỉ tính đến cuối tháng 09/2019, tỷ lệ phát triển BHXH tự nguyện tại Cà Mau đã đã vượt kế hoạch năm 2019, với tổng số tham gia 6.808 người, đạt 131.20% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tin vui khi vừa kết thúc năm 2019, tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện tại Cà Mau tiếp tục tăng cao, vượt xa với kế hoạch ban đầu với tổng số 8.262 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 1.454 người so tham gia so với tháng 9, mở ra cơ hội cho nhiều người lao động tự do được hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động, góp phần bảo đam an sinh xã hội tại địa phương. Đây thực sự là động lực để bước sang năm 2020, tỉnh Cà Mau tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong thực hiện chính sách BHXH.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau Trịnh Trung Kiên, để đạt được kết quả “đột phá” trên, BHXH tỉnh đã chủ động ngay từ đầu năm phối hợp tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 02 văn bản; các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh triển khai 13 văn bản; Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố Cà Mau ban hành hơn 30 văn bản tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW. Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền đã nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác BHXH. Nội dung tuyên truyền được thực hiện bảo đảm đúng định hướng, bám sát tinh thần Nghị quyết số 28- NQ/TW; nhân dân đã nâng cao hiểu biết và ý thức sâu sắc về chính sách BHXH đối với bản thân và xã hội.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành công văn hỗ trợ mức đóng từ nguồn ngân sách cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; góp phần quan trọng vào sự tham gia của các đối tượng yếu thế trong xã hội (đối tượng nghèo, cận nghèo, người khuyết tật…).

Là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, ngay trong Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Giám đốc BHXH tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc BHXH các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường phối hợp với các ban, ngành cùng cấp tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Kết quả có 3/9 đơn vị BHXH cấp huyện, thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, đã tổ chức được hơn 130 cuộc có hơn 11.000 người tham dự.

BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể ký kết tuyên truyền  chính sách BHXH, BHYT. Kết quả đã tổ chức hội nghị lồng ghép triển khai chính sách pháp luật BHXH, BHYT với: Hội Liên hiệp Phụ nữ 09 cuộc cho gần 1.150 cán bộ, hội viên cấp cơ sở; Hội Nông dân 09 cuộc cho gần 750 cán bộ, hội viên cấp xã và bà con nông dân; Văn phòng điều phối thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 03 cuộc cho hơn 250 người dự; Công đoàn Viên chức tỉnh 01 cuộc, 145 người dự; Liên minh Hợp tác xã 04 cuộc với hơn 400 lượt người dự; Sở GD&ĐT 01 cuộc với 123 lượt người dự….

Theo đồng chí Trịnh Trung Kiên, bên cạnh những giải pháp tổng thể,  BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp tổ chức hàng nhiều hội nghị tuyên truyền tại các huyện, thành phố, tập huấn công tác tuyên truyền BHXH cho cán bộ BHXH các cấp… Đặc biệt, BHXH các cấp đã cùng các đại lý tích cực tuyên truyền, vận động với phương châm “đến từng nhà, gặp từng người” để mở rộng phát triển đối tượng. Qua đó, sau hơn 01 năm triển khai, Nghị quyết 28 đã đi sâu vào hệ thống chính trị, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, vai trò của chính sách BHXH ngày càng được nâng lên. Chính kết quả khởi sắc trong phát triển BHXH tự nguyện năm 2019, sẽ là động lực để BHXH tỉnh tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu về BHXH năm 2020./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam