Nghỉ việc tại công ty có cần trả lại sổ BHXH không?

14/11/2019 09:21:44
Bạn đọc có địa chỉ email Quang14...@gmail.com hỏi: Khi nghỉ việc, công ty có trả lại sổ BHXH cho người lao động không? Nếu chuyển sang đơn vị công tác mới, có phải làm sổ BHXH mới hay tiếp tục tham gia BHXH với sổ cũ?

(Ảnh minh họa)

 

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 và Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH sửa đổi (năm 2014), người lao động có quyền “được cấp và quản lý sổ BHXH”, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm “phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”.

Từ tháng 10/2016, cơ quan BHXH đã triển khai thực hiện rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động để tự quản lý. Khi chuyển sang đơn vị mới, người lao động cung cấp mã số sổ BHXH đã cấp cho đơn vị sử dụng lao động để đăng ký tham gia BHXH, BHTN với cơ quan BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam