Người cán bộ mẫn cán, tận tâm với người lao động

11/09/2020 14:54:48
Tâm huyết với nghề nghiệp, am hiểu sâu sắc chuyên môn, nghiệp vụ là những cảm nhận đầu tiên khi tôi có dịp tiếp xúc với Giám đốc BHXH Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Viết Dương.

Anh Dương tâm sự, gắn bó với Ngành BHXH từ năm 1993, khi Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong 06 tỉnh, thành phố trên toàn quốc thực hiện thí điểm mô hình Ngành BHXH, trải qua nhiều vị trí công tác từ cán bộ thu, thanh tra, kiểm tra, tổ chức cán bộ, tổng hợp văn phòng tại BHXH tỉnh, rồi chuyên quản thu kiêm công tác kiểm tra tại BHXH TP. Vũng Tàu, đến khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH huyện Tân Thành, Phó Giám đốc phụ trách BHXH Thị xã Phú Mỹ và từ năm 2018 đến nay là Giám đốc. Thời gian, trải nghiệm và gắn bó đã giúp anh nhìn thấu những vấn đề bất cập trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại địa phương để từ đó có những đúc rút kinh nghiệm, tìm giải pháp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Ở một số xã, phường việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT chưa thực sự quan tâm, chưa xem công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT là một nhiệm vụ chính trị để phát triển xã hội tại địa phương. Số lượng doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp gia đình chỉ có thuê mướn một, hai lao động, nhưng không đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho người lao động trên địa bàn vẫn còn nhiều. Nhận thức của một số chủ sử dụng lao động, người lao động về lĩnh vực BHXH còn hạn chế, chưa quan tâm đến quyền lợi của người lao động, tính tuân thủ pháp luật BHXH chưa cao, tình trạng trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng BHXH còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp. Do tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nguồn lực tài chính không đảm bảo, nên chủ doanh nghiệp có xu hướng tập trung nguồn tài chính để tái sản xuất chứ không đóng BHXH, dẫn đến tình trạng nợ đọng kéo dài. Công tác quản lý quỹ khám chữa bệnh còn chưa chặt chẽ, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT vẫn tồn tại.

Bên cạnh những khó khăn, hạn chế, cũng có những điều kiện thuận lợi. Thị xã Phú Mỹ có vị trí đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ của tỉnh, tiếp giáp với huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đồng thời là trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng, đầu mối giao thông, giao lưu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trên địa bàn có tuyến cảng biển dài 20 km với hàng chục cảng kết nối đi các nước trên thế giới; 10 khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cùng các công trình hạ tầng phát triển đồng bộ. Có thể khẳng định rằng, tiềm lực kinh tế, vị trí của Thị xã Phú Mỹ ngày càng được nâng cao, cơ cấu kinh tế của thị xã Phú Mỹ chuyển dịch mạnh mẽ và phát triển đúng hướng đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm, thu hút đông đảo số lao động trên các địa bàn khắp cả nước đến làm ăn sinh sống.

Từ thực tiễn kinh nghiệm 27 năm làm việc trong Ngành, anh Dương đã xây dựng nhiều sáng kiến nhằm khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong công tác, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm của Ngành như Giải pháp trong việc phối hợp kiểm tra đốc thu năm 2015; Tăng cường công tác đốc thu, hạn chế nợ đọng; tăng cường giao dịch BHXH điện tử và mở rộng phát triển đối tượng năm 2016; Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác Thanh toán trực tiếp góp phần quản lý Quỹ BHYT năm 2017; Đẩy nhanh công tác quyết toán và lập báo cáo chi phí khám, chữa bệnh BHYT năm 2018; Giải pháp đẩy nhanh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ năm 2019.

Hiện nay, hệ thống pháp luật, văn bản quy định về triển khai chính sách đã khá hoàn thiện, điều quan trọng là từ những văn bản chỉ đạo của Ngành, địa phương sẽ áp dụng như thế nào cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Anh Dương nhận định, công tác thu, phát triển đối tượng nói riêng, thực hiện chính sách BHXH, BHYT nói chung không thể thành công nếu không có sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các Hội, đoàn thể trên địa bàn. Chính vì vậy, anh Dương đã chủ động tham mưu cho UBND thị xã giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cụ thể cho từng xã, phường. Căn cứ chỉ tiêu được giao, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện, mục tiêu của UBND thị xã về BHXH, BHYT, BHTN theo từng giai đoạn cũng như từng năm; đưa nội dung, chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các xã, phường; căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, Chủ tịch UBND các xã, phường tiến hành giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đến từng ấp, tổ, khu phố... nhằm đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia, đảm bảo tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; chỉ đạo các hội, đoàn thể trên địa bàn quản lý phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH Thị xã trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; hàng năm rà soát và lập danh sách đối tượng chính sách chuyển đến các cơ quan liên quan để cấp thẻ BHYT kịp thời.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng độ tuổi; hướng dẫn các quy định về thu, cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia. Thực hiện đúng chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quyền lợi thụ hưởng cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh giao dịch hồ sơ qua mạng internet và giao nhận hồ sơ qua hệ thống Bưu điện nhằm giảm số giờ giao dịch của các tổ chức, cá nhân khi liên hệ công tác; giảm phiền hà, minh bạch hóa quá trình giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN;...

Anh Dương chia sẻ, với đặc điểm Phú Mỹ nhiều khu công nghiệp, lao động nhập cư rất nhiều, năng lực, trình độ cũng khác nhau. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, hàng tháng BHXH thị xã cung cấp cho Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh danh sách các đơn vị đang hoạt động nợ từ 01 tháng trở lên; danh sách các đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên cho Liên đoàn lao động thị xã và Công an thị xã. Theo quy chế phối hợp liên ngành, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thị xã đã tham mưu cho UBND Thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn việc chấp hành các quy định của pháp luật về các lĩnh vực: lao động, công đoàn, BHXH và các quy định liên quan. Năm 2017, BHXH Thị xã đã tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tại 59 doanh nghiệp, năm 2018 tiến hành kiểm tra tại 36 doanh nghiệp, năm 2019 kiểm tra tại 55 doanh nghiệp.

Ngoài ra, phối hợp với Công đoàn các Khu công nghiệp và Công an Thị xã tham gia đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành việc thực hiện các quy định pháp luật về Lao động, BHXH, Công đoàn, trong năm 2018 kiểm tra tại 35 đơn vị, năm 2019 kiểm tra tại 30 đơn vị; phối hợp với Phòng Y tế kiểm tại 03 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn. Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, phải thanh toán chuyển trả cho Quỹ BHXH do cơ quan BHXH Thị xã quản lý. Sau kiểm tra, tình hình nợ đọng được cải thiện rõ rệt. Nhiều doanh nghiệp đã thanh toán dứt điểm nợ và đóng nộp đầy đủ số tiền phát sinh trong kỳ, một số doanh nghiệp nợ đọng lớn, kéo dài cũng từng bước được khắc phục, tạo thuận lợi cho việc giải quyết hồ sơ chi trả các chế độ, đảm bảo quyền lợi của người lao động tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN, góp phần giảm thiểu tình trạng xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Giai đoạn 2015-2020, thực hiện đồng bộ các biện pháp phát triển đối tượng nêu trên, số đơn vị, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN không ngừng tăng, năm sau luôn cao hơn năm trước, số lượng người dân quan tâm, tìm hiểu về chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cũng tăng đáng kể. Theo đó, số lao động tham gia BHXH tăng từ 21.787 người năm 2015 lên 33.407 lao động vào năm 2019. Tổng số người tham gia BHYT tăng từ 88.571 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 49,85% lên 122.307 người tham gia vào năm 2019 với tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,97% dân số toàn thị xã. Tổng số đơn vị, doanh nghiệp đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2019 là 1.017 đơn vị, tăng 15,83% so với năm 2018 và tăng gấp đôi số đơn vị tham gia so với năm 2015. Năm 2019 đã thu 767,649 tỷ đồng, đạt 102,12% kế hoạch được giao, tăng 12,33% so với năm trước.

Năm 2018, BHXH Thị xã là đơn vị dẫn dầu phong trào thi đua Quyết tâm thực hiện các giải pháp phát triển nhanh, bền vững đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN của BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong 03 năm (từ 2017-2019), BHXH Thị xã Phú Mỹ đều được Nhận Cờ thi đua và Bằng khen của BHXH Việt Nam. Cá nhân anh Nguyễn Viết Dương từ năm 2015 đến năm 2019 là Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở; 03 lần vinh dự được nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Duy Hưng, Giám đốc BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đánh giá, với kinh nghiệm 27 năm công tác trong Ngành, kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng, Giám đốc BHXH thị xã Phú Mỹ Nguyễn Viết Dương luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt với vai trò là người đứng đầu BHXH thị xã, đồng chí Dương có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tập thể đoàn kết, lãnh đạo cán bộ, viên chức trong cơ quan BHXH Thị xã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, qua đó góp sức vào thành công chung của BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thủy Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam