Người có công có được cấp BHYT ở nơi đang tạm trú không?

18/02/2019 08:44:21
Một bạn đọc hỏi: Người có công có được cấp BHYT ở nơi đang tạm trú không? Nếu được thì cần làm những thủ tục gì?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Trường hợp của bạn, thuộc đối tượng người có công, Danh sách cấp thẻ BHYT của đối tượng người có công với cách mạng do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) nơi người có công với cách mạng thường trú lập và chuyển cơ quan BHXH để cấp thẻ.

Do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội không quản lý hồ sơ người có công với cách mạng đang tạm trú trên địa bàn nên không lập được danh sách để chuyển cơ quan BHXH cấp thẻ.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam