Người dân được thụ hưởng đầy đủ chính sách an sinh xã hội

18/01/2018 08:36:31
Năm 2017, toàn thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 152.000 người, đạt 100% kế hoạch; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị từ 4,22% năm 2016 xuống còn 3,12%. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tuyển sinh và đào tạo cho hơn 170.000 lượt người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 60,66%, vượt xa sự kỳ vọng.

(ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, năm 2017, TP Hà Nội đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong lĩnh vực lao động - người có công và xã hội. Công tác giảm nghèo xác lập “kỷ lục” mới với hơn 15.000 hộ thoát nghèo, đạt 112,3% kế hoạch, đưa tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giảm còn 1,69%. Đến nay, Hà Nội không còn thôn, xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhiều quận nội thành cơ bản không còn hộ nghèo. Người dân được thụ hưởng đầy đủ chính sách an sinh xã hội; 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình tại địa bàn.

Có được những kết quả nổi bật nêu trên là nhờ TP Hà Nội triển khai hiệu quả giải pháp dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Cụ thể, năm 2017, thành phố trợ cấp hằng tháng cho gần 178.000 đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho gần 246.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo với số tiền gần 171 tỷ đồng; tạo điều kiện cho hơn 60.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất với số tiền hơn 1.800 tỷ đồng… 

Đồng chí Ngô Văn Quý nhấn mạnh, mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đều hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức đề ra. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Thủ đô có sự chuyển biến rõ rệt. Trên tinh thần đó, năm 2018, TP Hà Nội đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 179.300 lượt người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 63,5%; giải quyết việc làm cho 152.000 người; giảm khoảng 5.600 hộ nghèo so với năm 2017. Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà.../.

T. Hà

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, năm 2017, cả nước đã tạo việc làm cho hơn 1,63 triệu người. Lần đầu tiên, xuất khẩu lao động cán mốc 134.000 người. Số lao động qua đào tạo tăng nhanh ở nhóm có trình độ từ đại học trở lên. Thực hiện mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm còn khoảng 7%. Nhìn chung, các giải pháp giảm nghèo đi vào thực chất, phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương. 

Năm 2018, ngành LĐ-TB&XH tiếp tục hoàn thiện, phát triển thị trường lao động; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; phấn đấu để tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58-60%; giảm khoảng 1,5% số hộ nghèo…/.

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam