Người lao động cần có điều kiện gì để được hưởng chế độ ốm đau?

22/11/2016 20:34:00
Chị Vũ Thị Thu ở Yên Bái hỏi:

Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau như thế nào? Những trường hợp nào không được hưởng chế độ ốm đau?
 
Trả lời:
 
Người tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ ốm đau khi:
 
- Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;
 
- Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
 
Những trường hợp không được hưởng chế độ ốm đau gồm: Ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam