Người lao động cần có điều kiện gì để hưởng chế độ khi con ốm?

29/11/2016 20:36:28
Chị Nguyễn Thanh Bình ở Lao Cai hỏi:

Luật BHXH quy định điều kiện để được hưởng chế độ khi con ốm và thời gian nghỉ hưởng chế độ chăm sóc con ốm như thế nào?
 
Trả lời:  
 
Điều kiện nghỉ hưởng chế độ khi con ốm được quy định trong Luật BHXH 2014 là người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
 
Về thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được Luật quy định như sau:
 
- 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi;
 
- 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.
 
Thời gian nghỉ nêu trên tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam