Người lao động có được tự quản lý sổ BHXH?

04/04/2016 14:39:03
Bạn Vũ Thành Chương ở TP.Hồ Chí Minh hỏi: Tôi mới ký hợp đồng làm việc tại một doanh nghiệp, Công ty đã làm thủ tục tham gia BHXH cho tôi và hàng tháng vẫn trừ tiền lương của tôi để đóng BHXH nhưng tôi chưa được nhìn thấy sổ BHXH của mình bao giờ. Xin hỏi trong thời gian đang đóng BHXH, người lao động có quyền quản lý sổ BHXH không của mình không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật BHXH năm 2014 người lao động được cấp và quản lý sổ BHXH của mình (trừ trường hợp đã giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất).

Trường hợp của bạn Chương, có thể liên hệ với bộ phận phụ trách công tác BHXH của Công ty để nhận sổ BHXH sau khi được cơ quan BHXH cấp sổ và tự quản lý sổ BHXH của mình trong thời gian đang đóng BHXH./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam