Người lao động được nâng mức vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm tối đa 100 triệu đồng

30/09/2019 09:58:21
Ngày 23/09/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2019 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. So với Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, các mức vay và thời hạn vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (cơ sở sản xuất, kinh doanh) và người lao động trung bình được tăng lên gấp đôi.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP quy định, từ ngày 08/11/2019 – ngày Nghị định có hiệu lực thi thành, cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay mức tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

Thời hạn vay vốn được tăng lên tối đa 120 tháng (so với 60 tháng theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP). Thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn. Đặc biệt, về lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động (Khoản 1 Điều 12 Luật Việc làm), Nghị định số 74/2019/NĐ-CP sửa đổi theo hướng “lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo”. Điều kiện bảo đảm tiền vay, đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Bên cạnh đó, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP còn sửa đổi, bổ sung các điều, khoản về hồ sơ vay vốn đối với người lao động, cơ sở sản xuất, kinh doanh (trong đó, có cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động là người khuyết tật, sử dụng từ 30% tổng số lao động là người dân tộc thiểu số, sử dụng từ 30% tổng số lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số; mức % trích lại từ tiền lãi vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ chi phí cho công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát; việc huy động nguồn vốn để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

Trước đó, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định Quỹ Quốc gia về việc làm được sử dụng cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (cơ sở sản xuất, kinh doanh) và người lao động để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay 01 dự án tối đa là 01 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm; đối với người lao động, mức vay tối đa là 50 triệu đồng.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam