Người lao động sẽ được chốt sổ BHXH tại thời điểm đã đóng

08/09/2017 10:43:18
Tại Hội nghị cung cấp thông tin báo chí định kỳ về BHXH, BHYT tháng 08/2017, Phó trưởng Ban Thu (BHXH Việt Nam) Vũ Mạnh Chữ cho biết: xác nhận sổ BHXH làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH đối với các doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT sẽ được chốt tại thời điểm đã đóng để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Ảnh minh họa.

Theo đó, theo Phó trưởng Ban Thu (BHXH Việt Nam) Vũ Mạnh Chữ, đối với các doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH, BHTN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì doanh nghiệp có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN… bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

Trường hợp doanh nghiệp chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH theo nguyên tắc người lao động đóng tới thời điểm nào, xác nhận sổ tới thời điểm đó và người lao động cầm sổ đó để tiếp tục tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng. Đặc biệt, sau khi doanh nghiệp đóng khoản tiền nợ thì sẽ xác nhận bổ sung tiếp theo cho người lao động vào sổ BHXH.

Về BHYT, đối với doanh nghiệp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, cán bộ BHXH sẽ thông báo cho doanh nghiệp sử dụng lao động, sau 2 lần gửi thông báo mà doanh nghiệp vẫn không nộp tiền thì mới thực hiện giảm giá trị sử dụng của thẻ BHYT. Nếu người lao động phát sinh chi phí khám chữa bệnh trong thời hạn thẻ BHYT hết giá trị sử dụng sẽ không được chi trả khám chữa bệnh theo BHYT. Khi doanh nghiệp sử dụng lao động đóng đủ số tiền chậm BHYT, cơ quan BHXH sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh đó cho người lao động./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam