Người lao động tìm hiểu thông tin về việc đóng BHXH ở đâu?

25/10/2016 14:30:04
Bạn Hoàng Đức Anh ở Đồng Nai hỏi:

Tôi đang làm việc và tham gia BHXH tại một doanh nghiệp. Gần đây, xuất hiện một số doanh nghiệp thu tiền đóng BHXH của người lao động nhưng không nộp cho cơ quan BHXH, dẫn tới quyền lợi của người lao động không được bảo đảm. Vây nếu tôi muốn biết thông tin về việc đóng BHXH của mình thì phải tìm hiểu ở đâu?
 
Trả lời:
 
Theo quy định tại khoản 7 Điều 18 Luật BHXH năm 2014 định kỳ 06 tháng người lao động được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng BHXH; định kỳ hằng năm được cơ quan BHXH xác nhận về việc đóng BHXH; được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan BHXH cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng BHXH.
 
Trường hợp bạn Đức Anh hỏi, bạn có thể nhận thông tin về việc đóng BHXH định kỳ 06 tháng/lần và thông báo xác nhận đóng BHXH từ cơ quan BHXH định kỳ 01 năm/lần. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan BHXH cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng BHXH của mình./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam