Người lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ 100% phí đào tạo

20/03/2019 15:54:24
Đây là một trong những nội dung tại Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hỗ trợ đào tạo nghề trong doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 8/2/2019.

Theo đó, người lao động được hỗ trợ 100% chi phí nếu tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp. Đồng thời, Thông tư cũng nêu rõ trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công tác hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động như: Thông tin, phổ biến chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp theo quy định của phát luật. Hàng năm, đề xuất kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, dự kiến số lượng lao động cần đào tạo, ngành nghề đào tạo, hình thức đào tạo và các nội dung khác có liên quan. Lựa chọn ngành nghề đào tạo, cơ sở đào tạo nghề nghiệp và cử người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tham gia khóa đào tạo nghề theo quy định. Chi trả tiền lương, tiền đóng BHXH, BHYT cho người học trong thời gian đi học theo quy định và các chi phí khác (nếu có) theo quy định. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động khi cử tham gia các khóa đào tạo nghề./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam