Những chuyển biến tích cực sau hơn 04 năm đưa Nghị quyết 21-NQ/TW vào cuộc sống

24/04/2017 10:53:25
Nghị quyết 21-NQ/TW ra đời đã tạo ra bước chuyển quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Phóng viên Tạp chí BHXH đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.


Xin đồng chí cho biết những giải pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống?

Đồng chí Bùi Thanh Hà: Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai đến toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên; tổ chức tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và tham gia thực hiện; ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Công văn số 924/CV-TU về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN. Mới đây, ngày 11/11/2016, Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 387-CV/TU về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU về việc tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 583/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và BHXH tỉnh xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh đó, tỉnh luôn chú trọng đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của địa phương.

Thưa đồng chí, sau hơn 04 năm triển khai Nghị quyết, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có chuyển biến cụ thể như thế nào?

Đồng chí  Bùi Thanh Hà: Có thể nói, sau hơn 04 năm triển khai, nhận thức của các cấp, các ngành về trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT được nâng lên. Đa số người sử dụng lao động đã hiểu đầy đủ hơn về trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho người lao động; tình trạng cố tình trốn tham gia, nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN giảm đáng kể. Nhận thức của nhân dân, người lao động, học sinh, sinh viên về quyền và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT đã thay đổi căn bản, người lao động đã thấy rõ trách nhiệm và đòi hỏi người sử dụng lao động thực hiện chính sách để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Người dân đã tích cực tham gia BHYT để phòng bệnh và chia sẻ với người khác. Các cơ sở khám, chữa bệnh từng bước nâng cao chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu bệnh nhân.
BHXH tỉnh đã thu đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch, đặc biệt là đối tượng tham gia BHYT tăng mạnh, thu BHXH, BHYT, BHTN ổn định, nợ BHXH, BHYT, BHTN được kiểm soát. Tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN hằng năm đều tăng. Tính đến hết tháng 03/2017 đã có gần 110.000 người tham gia BHXH bắt buộc; 1.400 người tham gia BHXH tự nguyện; trên 1 triệu người tham gia BHYT và gần 98.000 người tham gia BHTN. Các chế độ, chính sách đối với người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đúng quy định, thủ tục hành chính được đơn giản, thuận lợi; lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được chi trả đầy đủ, an toàn, thuận lợi đến người hưởng. Quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo, các chính sách mới về BHYT như thông tuyến KCB, điều chỉnh giá viện phí, thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc được tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định.
Công tác thanh tra, kiểm tra, chống trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT được thực hiện kịp thời, góp phần kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, quy trình, thủ tục tiếp tục được nghiên cứu cải tiến, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính tiếp tục được rút ngắn. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý được quan tâm. Hệ thống thông tin giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT được xây dựng đảm bảo cho việc vận hành theo đúng kế hoạch đề ra.

Từ những kết quả đã đạt được, Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định những giải pháp nào để thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong giai đoạn tiếp theo?

Đồng chí Bùi Thanh Hà: Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung làm tốt các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo cơ chế, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, có chính sách hỗ trợ phù hợp để giúp các doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Ưu tiên bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
- Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 43-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hằng năm hoặc khi cần thiết làm việc với cơ quan BHXH để đánh giá, bàn các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, thông tin phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT, BHTN; UBND tỉnh chủ trì làm việc với BHXH tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước đề ra các giải pháp tháo gỡ tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách đóng, hỗ trợ mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
- Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân, doanh nghiệp và người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện đầy đủ, kịp thời chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, nhất là trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Chỉ đạo BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống nâng cao chất lượng phục vụ, thu đóng, chi trả nhanh chóng, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và hưởng thụ chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm về chế độ BHXH, BHYT, BHTN nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia./.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
Bích Thủy (thực hiện)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam