Những dấu ấn An sinh xã hội ở Vĩnh Long

23/06/2020 09:52:35
Vĩnh Long là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi, diện tích cây ăn trái lớn thứ 2 vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Với môi trường kinh doanh ổn định, trong giai đoạn 2019-2020, tỉnh Vĩnh Long mời gọi đầu tư 6 dự án thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước vào lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn. Đồng thời, với các lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng và nguồn nhân lực, Vĩnh Long sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để khai phá các tiềm năng về phát triển kinh tế - xã hội… Cùng với đó, lĩnh vực an sinh xã hội, đặc biệt công tác triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn cũng được lãnh đạo các cấp, ngành quan tâm, chú trọng. Theo định hướng chính trị của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Vĩnh Long sớm đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT toàn dân vào Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hằng năm.

 

Nhiều kết quả khả quan

Với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện hai chính sách trụ cột của công tác an sinh xã hội, BHXH tỉnh Vĩnh Long luôn bám sát các nội dung chương trình, kế hoạch, sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam; tích cực tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, kế hoạch về công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành quyết định đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc, tạo cơ sở quan trọng để huy động hệ thống chính trị các cấp tham gia vào việc thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Do đó, hàng năm kế hoạch công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và giảm nợ đọng đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Ước đến hết tháng 6/2020, số người tham gia BHYT đạt 87,7% dân số; số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.130.583 triệu đồng, đạt 47% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số người tham gia BHXH tự nguyện có bước tăng trưởng, sẽ có 6.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

Kết quả nổi bật này chính là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ lực của tập thể CBVC trong toàn đơn vị trong các mảng hoạt động nghiệp vụ. Công tác tuyên truyền đã có nhiều khởi sắc, các chương trình, kế hoạch hoặc phối hợp thực hiện các đợt tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Hằng năm, BHXH tỉnh đều xây dựng kế hoạch và tổ chức có hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp, trong đó nổi bật là việc tổ chức đối thoại với Nhân dân ở cơ sở về chính sách BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện với hàng chục ngàn lượt người tham gia; đối thoại với chủ sử dụng lao động và công nhân trong các doanh nghiệp, các khu công nghiệp về chế độ, chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ về BHXH, BHYT, BHTN.

Trong công tác giải quyết và chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHXH tỉnh Vĩnh Long luôn chú trọng việc giáo dục cán bộ, viên chức thấm nhuần trách nhiệm phục vụ, chuyển nhanh tác phong từ “hành chính sang phục vụ”; ân cần, nhiệt tình với đối tượng, nghiên cứu kỹ các Luật và các văn bản dưới Luật để thực hiện đúng quy định. Ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020, BHXH Vĩnh Long giải quyết cho 51.776 lượt người, trong đó: hưởng hàng tháng 446 người; hưởng trợ cấp 1 lần 6.196 người; hưởng chế độ ngắn hạn 39.738 lượt người; hưởng trợ cấp thất nghiệp 5.396 người. 

BHXH tỉnh đã thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN tại 9 đơn vị; kết quả đề nghị thu hồi về quỹ BHXH số tiền 18.769.000 đồng; truy đóng cho 19 lao động do đóng không đúng thời gian, đóng thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; thu hồi số tiền nợ BHXH, BHYT của 4 đơn vị chậm đóng số tiền gần 120 triệu đồng. BHXH tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng để thực hiện tốt việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. BHXH tỉnh hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước thời hạn; cấp thẻ kịp thời cho đối tượng tham gia BHYT. 

BHXH tỉnh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giám định BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh. Trong thời gian qua, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện giám định theo mô hình mới kết hợp giám định chủ động và giám định điện tử đối với tất cả cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; công tác phối hợp với ngành Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh luôn kịp thời, đã tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh và thanh toán các chi phí khám chữa bệnh BHYT. 

Vẫn còn không ít thách thức

Bên cạnh những kết quả đạt được, BHXH tỉnh Vĩnh Long cũng gặp một số khó khăn, thách thức, đó là việc phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc có tăng nhưng số lao động tham gia BHXH bắt buộc hiện đang quản lý thấp hơn số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, trong 5 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc giảm (khoản 1.500 người) so với cuối năm 2019. Bên cạnh đó, đa số các doanh nghiệp đều nhỏ lẻ, kinh doanh không ổn định, thiếu bền vững và nhiều biến động, khó khai thác tham gia BHXH một cách triệt để.

Về đối tượng tham gia BHYT nhìn tổng thể đang phát triển tăng một cách bền vững, mặc dù vẫn còn thấp hơn bình quân chung của cả nước. Số đối tượng còn lại chủ yếu là người lao động và hộ gia đình tự đóng, người lao động tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đây là số đối tượng tiềm năng, chiếm tỷ trọng lớn, phải đầu tư thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động kể cả thanh tra, kiểm tra nên tỷ lệ phát triển hàng năm còn nhiều khó khăn.

Trong công tác thu nợ BHXH, vẫn còn một số trường hợp doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc đã ngưng hoạt động nhưng không làm thủ tục báo giảm với cơ quan BHXH hoặc không làm thủ tục phá sản, giải thể nên nợ BHXH và số phát sinh hàng tháng phải đóng cứ tăng thêm. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động so với số thu chiếm tỷ lệ thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của Ngành nhưng hàng năm vẫn phát sinh và có xu hướng tăng, năm sau cao hơn năm trước.

Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT vẫn xảy ra ở một số cơ sở khám chữa bệnh, hàng năm đều có tình trạng chi vượt quỹ, vượt dự toán khám chữa bệnh BHYT được Chính phủ giao. Tình trạng này có nhiều nguyên nhân, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp có liên quan, đặc biệt là ngành Y tế và cả ý thức của người dân trong việc khám chữa bệnh BHYT, là những đối tượng thường chỉ chú trọng đến quyền lợi được hưởng mà quên đi tính cộng đồng chia sẽ nên nảy sinh tình trạng lạm dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Công tác tuyên truyền, mặc dù được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, song ở một số địa phương, cơ sở vẫn chưa thực sự quan tâm vào cuộc quyết liệt; đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tuyên truyền còn ít, đội ngũ cộng tác viên ngoài ngành am hiểu chưa sâu các quy định pháp luật BHXH, BHYT, kỹ năng tuyên truyền còn hạn chế, nên chất lượng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân và người lao động về chính sách BHXH, BHYT chưa cao, chưa tạo được sự lan tỏa, đồng thuận cao trong xã hội, dẫn tới việc tham gia thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT có nơi, có lúc còn chưa thực sự tốt, nhiều người trong diện tham gia BHXH, BHYT vẫn chưa tham gia; các chủ sử dụng lao động, nhất là những doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa thực hiện đúng và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra.

Nhằm khắc phục những khó khăn, phát huy những kết quả đạt được, với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020, BHXH tỉnh hoàn thành vượt mức kế hoạch thu từ 1-3%, tỷ lệ nợ giảm xuống dưới 2%, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thu nộp BHXH, BHYT; tăng cường áp dụng các biện pháp giảm nợ; bám sát các đơn vị nợ dưới 3 tháng để đôn đốc kịp thời; triển khai đồng loạt các biện pháp truyền thông, phấn đấu đạt chỉ tiêu về phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ cho người tham gia hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Quản lý sử dụng an toàn, hiệu quả và bảo toàn cân đối quỹ BHXH, quỹ KCB BHYT; tăng cường giám định tại các cơ sơ khám chữa bệnh, kiểm tra định kỳ và đột xuất các khoa, phòng điều trị nội trú và khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia khám chữa bệnh BHYT.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị, doanh nghiệp theo kế hoạch; phối hợp với Sở LĐ-TB&XH thực hiện thanh tra chuyên ngành về luật BHXH, BHYT; phối hợp với công an tỉnh hoàn thiện hồ sơ, kiến nghị xử lý các đơn vị cố tình vi phạm, trốn đóng, đóng không đầy đủ BHXH, BHYT cho người lao động.

Với những nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh cùng với các giải pháp đồng bộ trên, BHXH tỉnh Vĩnh Long sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ được BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao./.

Phạm Minh Dương

Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh Vĩnh Long

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam