Những kết quả vượt bậc trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Điện Biên

07/05/2019 14:37:28
Tính đến 30/4/2019, toàn tỉnh Điện Biên đã có 39.049 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 95,7% kế hoạch dự kiến giao năm 2019; số người tham tham gia BHYT là 581.913 người, đạt 100,7% kế hoạch được giao, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 99,1%, đạt và vượt 0,8% theo Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đáng chú ý, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tính đến hết tháng 4/2019 là 3.495 người đạt 99,2% kế hoạch giao cả năm...

Thời gian vừa qua, BHXH tỉnh Điện Biên đã triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ đã được đề ra. Đặc biệt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đã được BHXH tỉnh Điện Biên đẩy mạnh thực hiện với nội dung và hình thức phong phú, góp phần làm chuyển biến nhận thức, hành động, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp an sinh xã hội...

Năm 2019, BHXH tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2013-2015 và 2020; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 17/10/2018 của Tỉnh ủy về Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII; đẩy mạnh các biện pháp để tuyên truyền vận động mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tập trung phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động và doanh nghiệp trên địa bàn; giải quyết kịp thời, chính xác chế độ BHXH, BHTN, chi trả, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH khi Chính phủ có các quy định về điều chỉnh lương, đảm bảo quyền lợi cho người hưởng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giao dịch.

Giám đốc BHXH tỉnh Điện Biên Trần Minh Tuấn cho biết, để công tác tuyên truyền được hiệu quả, ngoài việc đổi mới, sáng tạo và khéo léo, BHXH Điện Biên luôn chú trọng phát triển các “cầu nối”- là mạng lưới nhân viên đại lý thu đến tận thôn bản. Theo Giám đốc Tuấn, hiện nay, BHXH tỉnh có 5 hệ thống đại lý (UBND xã, Bưu điện, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Trạm y tế) với hơn 300 nhân viên, liên tục được tập huấn, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ. Trong quý I/2019, đã phối hợp với Bưu điện tổ chức 26 hội nghị tuyên truyền, giúp phát triển được 353 đối tượng tham gia.

Đồng chí Trần Minh Tuấn cũng cho biết, để tăng cường mối quan hệ trong công việc, BHXH tỉnh còn khuyến khích, tạo điều kiện để CCVC tham gia các lớp học tiếng dân tộc (chủ yếu là tiếng Thái và tiếng Mông). Đồng thời, đào tạo, trang bị cho nhân viên đại lý thu kiến thức pháp luật BHXH, BHYT với phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Hệ thống đại lý đã khéo léo lồng ghép, kết hợp với những hoạt động thường xuyên ở xã, bản để đề ra sáng kiến “Bỏ ống tiết kiệm giúp nhau tham gia BHXH tự nguyện”./.

TH

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam