Những nguyên tắc thực hiện BHYT

29/08/2017 09:35:33

Cộng đồng chia sẻ là một trong những nguyên tắc của BHYT (Ảnh minh họa)

    Anh Phạm Văn Hải ở Đồng Nai hỏi: BHYT thực hiện theo nguyên tắc nào?


    Trả lời:


    Theo quy định tại Điều 3 Luật BHYT, BHYT thực hiện theo nguyên tắc sau:
    - Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT.
    - Mức đóng BHYT được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương cơ sở.
    - Mức hưởng BHYT theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi và thời gian tham gia BHYT.
    - Chi phí KCB BHYT do quỹ BHYT và người tham gia BHYT cùng chi trả.
    - Quỹ BHYT được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm cân đối thu, chi và được Nhà nước bảo hộ./.

BS. Vũ Xuân Bằng
Phó trưởng Ban Thực hiện CS BHYT
BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam