Những thay đổi về việc làm và dự báo tác động đến An sinh xã hội

30/09/2019 07:43:37
Một trong những vấn đề có liên quan chặt chẽ đến An sinh xã hội là xu hướng thay đổi, biến động việc làm trên thị trường lao động. Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, những thay đổi này đã và đang diễn ra nhanh chóng hơn, đặt ra những thuận lợi và cả thách thức với các tổ chức An sinh xã hội. Đây cũng là một trong những nội dung được quan tâm nhiều nhất tại Hội nghị ASSA 36 mới được tổ chức tại Brunie.

Ông Markus Ruck, chuyên gia về An sinh xã hội của Tổ chức lao động quốc tế - ILO chia sẻ những dự báo về An sinh xã hội tại Hội nghị ASSA 36

Những thay đổi lớn
Ông Markus Ruck, chuyên gia về An sinh xã hội của Tổ chức lao động quốc tế - ILO, một trong hai diễn giả chính tại ASSA 36 đã đưa ra nhiều những nhận định về xu hướng biến đổi việc làm trên toàn cầu. Theo đó, với xu hướng phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, định nghĩa “việc làm” đã thay đổi hoàn toàn, không còn như cách hiểu truyền thống trong các quy định pháp lý ở các quốc gia. Quan hệ lao động giữa chủ sử dụng lao động và người lao động đã không còn như trước, dẫn đến những thay các đặc điểm vốn có của thị trường lao động, góp phần làm gia tăng nguy cơ gây bất bình đẳng, giảm tính chất bền vững việc làm tại nhiều quốc gia. Trong bối cảnh này, các chính sách mang tính chất bảo đảm an sinh xã hội cần phải phát huy hiệu quả hơn bao giờ hết.

Theo ông Markus Ruck, thực tế này, đòi hỏi phải nâng cao hiệu quả hơn nữa các chính sách An sinh xã hội. Các biện pháp chủ yếu đang được thực hiện đó là:

Kết hợp linh hoạt nguyên tắc đóng – hưởng và hỗ trợ từ Nhà nước
Bên cạnh các giải pháp quản lý nhằm thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động, phù hợp với những hình thức quan hệ lao động mới, việc nâng cao hiệu quả các chính sách bảo đảm An sinh xã hội đang được nhiều quốc gia triển khai một cách chủ động, tích cực. Hệ thống chính sách cũ khó có thể đáp ứng yêu cầu trước những thách thức mới. Thực tế này đòi hỏi những cải cách nhất định. Xu hướng chung có thể nhìn thấy là các quốc gia đang cố gắng xây dựng quỹ An sinh xã hội kết hợp giữa việc đóng góp của người lao động và hỗ trợ của Nhà nước. Nguyên tắc đóng – hưởng đã không còn được thực hiện một cách tuyệt đối như trước kia, tỷ lệ hỗ trợ đóng từ Nhà nước là một giải pháp kích thích sự chủ động tham gia từ phía người lao động, yếu tố này rất quan trọng với nhóm lao động phi chính thức – có xu hướng gia tăng với những ứng dụng công nghệ, phát sinh hình thức quan hệ lao động kiểu mới.

Xây dựng hệ thống đa tầng, bền vững
Thị trường lao động ngày càng có sự phân hóa, thể hiện rõ qua sự gia tăng khoảng cách thu nhập; thực tế này khiến hệ thống An sinh xã hội cần thiết kế linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu, khả năng đóng của các nhóm đối tượng khác nhau, qua đó bảo đảm tính công bằng trong xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau, tất cả đều được hưởng quyền bảo đảm an sinh ở mức cơ bản nhất. Để đạt được mục tiêu này, tất yếu nhu cầu về an sinh xã hội sẽ tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Mức độ bảo đảm an sinh xã hội dần dần trở thành một thành tố quan trọng để xem xét đánh giá chất lượng việc làm, cuộc sống của từng cá nhân cũng như của cả cộng đồng. Ngay cả khi lao động phi chính thức hay lao động tự làm chủ có xu hướng tăng lên cả về số lượng và mức thu nhập bình quân đi chăng nữa, vai trò của các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước vẫn đóng vai trò thiết yếu./.

Lê Công  

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam