Những tổ chức, cá nhân nào có quyền khiếu nại, khiếu kiện về BHXH?

04/11/2016 15:26:38
Anh Trịnh Minh Tâm ở Vĩnh Long hỏi:

Những người nào có quyền khiếu nại về BHXH?
 
Trả lời:
 
Luật BHXH năm 2014 quy định:
 
- Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH và những người khác có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về BHXH, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình (Khoản 8 Điều 18).
 
- Người sử dụng lao động có quyền đề  nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về BHXH, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình (Khoản 2 Điều 20).
 
- Tổ chức công đoàn có quyền khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động theo quy định tại khoản 8 Điều 10 của Luật công đoàn (Điểm d Khoản 1 Điều 14).
 
- Tổ chức đại diện người sử dụng lao động có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về BHXH (Điểm b Khoản 1 Điều 15)./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam