Ninh Bình: Mở rộng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

10/01/2018 11:21:47
Năm 2017, BHXH tỉnh Ninh Bình đề ra nhiều giải pháp, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Đáng chú ý, Ninh Bình là một trong những tỉnh có tỷ lệ phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN cao hơn mặt bằng chung cả nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động nghiệp vụ Phòng Quản lý thu (BHXH tỉnh Ninh Bình)

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình Trần Văn Tuyến cho biết: năm 2017, BHXH tỉnh đã thực hiện nhiều nhóm giải pháp quyết liệt, đồng bộ; tích cực, chủ động báo cáo, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp để tăng cường công tác quản lý, lãnh đạo, thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Từ đó, nhiều nhóm đối tượng đã được tỉnh hỗ trợ tham gia BHYT như nhóm đối tượng hộ cận nghèo (100%); học sinh, sinh viên (50%); người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi (100%)…

Mở rộng, phát triển hệ thống đại lý thu nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đến nay, Ninh Bình có 5 loại hình hệ thống đại lý thu: Đại lý thu Bưu điện, Đại lý thu UBND xã, phường, thị trấn, Đại lý thu Hội Nông dân, Đại lý thu Trung tâm y tế và Đại lý thu Hội phụ nữ với 1.414 nhân viên và 1.055 điểm thu.

Ký chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Cục Thuế tỉnh khai thác thông tin doanh nghiệp về số lao động, tiền lương trích nộp BHXH, BHYT, BHTN có khấu trừ thuế để rà soát, kiểm tra lập hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định.

Với các giải pháp đó, đưa Ninh Bình là một trong những tỉnh có tỷ lệ phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN cao hơn mặt bằng chung cả nước, năm 2017, có 102.980 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 104,45% kế hoạch, tăng 14.463 người (16,3%) so với cùng kỳ năm 2016; 2.767 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 95,45% kế hoạch, tăng 253 người (10,06%) so với cùng kỳ năm 2016; 91.038 người tham gia BHTN, đạt 101,3% kế hoạch, tăng 11.171 người (13,99%) so với cùng kỳ năm 2016. Số người tham gia BHYT là 854.378, tăng 50.801 người (6,32%) so với cùng kỳ năm 2016, tỷ lệ bao phủ đạt 89,69% dân số./.

 Thùy Liên

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam