Ninh Bình: Phát huy hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT

09/01/2018 09:56:27
Năm 2017, BHXH tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh công tác truyền thông về BHXH, BHYT với nhiều nội dung và hình thức phong phú, góp phần tích cực vào hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội thi tuyên truyền viên về BHXH, BHYT của BHXH tỉnh Ninh Bình

Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình Trần Phi nhấn mạnh: Công tác thông tin truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT là hoạt động có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tác động trực tiếp đến hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt năm 2017 là năm thứ 5 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị và Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, BHXH tỉnh đã tăng cường các hoạt động truyền thông chính sách BHYT tới đông đảo, chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức đa dạng với nội dung phong phú. Thông qua việc thực hiện tốt công tác truyền thông, BHXH tỉnh Ninh Bình đã kịp thời cung cấp thông tin, đồng thời giúp cho người lao động và nhân dân hiểu đúng và thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

Cụ thể, định kỳ hàng quý phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền trên Bản tin “Thông báo nội bộ” và trong các hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh; ký hợp đồng trách nhiệm với Đài truyền hình và Phát thanh tỉnh phát sóng chuyên mục “An sinh xã hội” hàng tháng với thời lượng 15 phút/lần. Ngoài ra đã phát sóng 13 tin hoạt động của Ngành. Phối hợp với Báo Ninh Bình xây dựng chuyên mục truyền thông chính sách BHXH, BHYT hàng tháng, cụ thể đã có 25 bài và 35 tin truyền thông về kết quả triển khai thực hiện cũng như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Ninh Bình tổ chức xây dựng, thực hiện 04 các tin bài, phóng sự tuyên truyền về BHXH, BHYT. Chỉ đạo BHXH huyện phối hợp với 153 Đài truyền thanh các huyện, thành phố và đài truyền thanh xã, phương, thị trấn.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị như: Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo, Công đoàn các khu công nghiệp, Sở Văn hóa - Thể thao… để truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Qua đó, toàn tỉnh đã tổ chức 40 hội nghị phổ biến, đối thoại, với hơn 10 nghìn người tham dự. Đây là một nguyên nhân rất quan trọng góp phần để BHXH tỉnh hoàn tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đặc biệt là đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình và hô nông lâm, ngư, nghiệp có mức sống trung bình.

Năm 2017, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH huyện, thành phố tổ chức treo băng rôn tại trụ sở cơ quan cũng như các trục đường chính trên địa bàn trong dịp kỷ niệm ngày 16/2, ngày BHYT Việt Nam 01/7, tuyên truyên về BHYT học sinh, sinh viên… Xây dựng nội dung và tổ chức in ấn Đĩa CD tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và chính sách BHYT hộ gia đình, chính sách BHYT hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình để phát cho các Đài Truyền thanh, Nhân viên Đại lý thu trong toàn tỉnh.

Trong năm, BHXH tỉnh đã tổ chức thành công  Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT năm 2017, giúp tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể người dân về nội dung chính sách BHXH, BHYT...

Nhờ thực hiện tốt công tác truyền thông BHXH, BHYT, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2017, số người tham gia BHXH bắt buộc 102.980 người, tăng 14.463 người (16,3%) so với cùng kỳ năm 2016; 2.767 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 253 người (10,06%) so với cùng kỳ năm 2016; 91.038 người tham gia BHTN, tăng 11.171 người (13,99%) so với cùng kỳ năm 2016; tỷ lệ bao phủ đạt 89,69% dân số, tăng 5,33% so với cùng kỳ năm 2016; tổng số thu BHXH, BHYT và BHTN toàn tỉnh là 2.019.923 triệu đồng, đạt 104,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao./.

Thu Trang

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam