Ninh Bình: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị

15/05/2018 12:38:11
Ngày 15/5, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020"; đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Tiết mục văn nghệ cổ động của BHXH huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình tại Hội thi Tuyên truyền viên BHXH tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, tỉnh Ninh Bình tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chương trình hành động số 21, ngày 26/2/2018 của Tỉnh ủy Ninh Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT; xác định rõ tầm quan trọng của BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế; đưa chỉ tiêu về BHXH, BHYT vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHXH, BHYT.

Các đơn vị chức năng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý BHXH; tăng cường quản lý nhà nước về BHXH, BHYT; củng cố, tăng cường Quỹ BHXH, Quỹ BHYT bảo đảm cân đối thu, chi.

Bên cạnh đó tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện; đẩy mạnh phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT; tăng cường thanh, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp, kiên quyết xử lý đối với những hành vi chậm đóng, trốn đóng, nợ BHXH, BHYT tại một số doanh nghiệp...

Giai đoạn 2012 - 2017, Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành nhiều chủ trương, văn bản hướng dẫn và thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó định hướng đến năm 2020 có trên 90% dân số tham gia BHYT. Các ngành hữu quan như: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân... tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến hàng chục nghìn lượt người./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam