Ninh Bình: Tích cực cấp mã số, bàn giao sổ BHXH

09/01/2018 09:11:53
Năm 2017, BHXH tỉnh Ninh Bình đã đồng bộ, cấp mã số BHXH đạt tỷ lệ 84,11% người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác rà soát, ban giao sổ BHXH cho người lao động được thực hiện khẩn trương, đạt gần 67% kế hoạch.

Hoạt động nghiệp vụ Phòng Quản lý thu (BHXH tỉnh Ninh Bình)

Theo Trưởng Phòng Quản lý Thu (BHXH tỉnh Ninh Bình) Đinh Khánh Thục, triển khai Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, thời quan qua, BHXH tỉnh Ninh Bình tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt trong thực hiện. BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh về riêng công việc này; theo đó, UBND tỉnh đã ban hành yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động phối hợp với BHXH tỉnh trong việc tổ chức thu thập thông tin, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. BHXH tỉnh thành lập riêng một Tổ chỉ đạo cấp mã số BHXH; đồng thời ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng nghiệp vụ, BHXH cấp huyện, đơn vị sử dụng lao động, người lao động thực hiện các quy trình cấp mã số BHXH… Bên cạnh đó, công tác phối hợp cũng được đẩy mạnh giữa cơ quan BHXH với cơ quan Bưu điện, hệ thống đại lý, đơn vị sử dụng lao động để thực hiện đồng bộ cơ sở dữ liệu cấp thẻ BHYT, cấp mã số BHXH cho người tham gia. Đến nay, BHXH tỉnh đã đồng bộ mã số BHXH đạt tỷ lệ 84,11%. BHXH tỉnh sẽ hoàn thành việc đồng bộ mã số BHXH trước 31/12/2017. Theo đồng chí Đinh Khánh Thục, hiện nay, gần 85% người tham gia được đồng bộ mã số BHXH đã được BHXH tỉnh in, cấp thẻ BHYT theo mã số mới vào 31/12, những thẻ này có giá trị từ 01/01/2018. Bên cạnh công tác cấp mã số BHXH, trong năm 2017, BHXH tỉnh hoàn thành gần 67% công việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn quản lý. Cụ thể, hơn 68 nghìn sổ BHXH đã được bàn giao đến tận tay người lao động./.

Thu Trang

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam