Ninh Thuận: Chi trả đầy đủ, kịp thời cho 7.800 đối tượng hưu trí, hưởng trợ cấp BHXH trong "mùa" dịch Covid-19

29/04/2020 09:43:55
Để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian toàn xã hội phòng, chống dịch Covid-19, BHXH tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện việc chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 04 và 05/2020 tại nhà cho đối tượng.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại Phường Đài Sơn (TP.Phan Ranh – Tháp Chàm)

Để hạn chế việc tụ tập đông người, tránh tình trạng lây lan trong cộng đồng và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ trướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh Ninh Thuận - Bưu điện tỉnh thực hiện việc chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 04 và 05/2020 tại nhà cho 7.800 đối tượng hưu trí, người hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng với tổng số tiền chi trả trên 36 tỷ đồng/tháng. Cụ thể, từ ngày 06/04/2020, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả vào thẻ ATM cho hơn 3.800 đối tượng; các đối tượng còn lại thực hiện chi trả tại nhà từ ngày 16/04/2020 đến ngày 10/05/2020. Ngoài ra, trong đợt này, Bưu điện tỉnh còn chi trả chế độ cho hơn 2.500 đối tượng người có công, hơn 21.000 đối tượng bảo trợ xã hội.

Để triển khai chi trả, Bưu điện tỉnh đã cử nhân viên đến từng nhà đối tượng thụ hưởng lương hưu, các chế độ chính sách BHXH để phát tận tay đối tượng thụ hưởng. Đảm bảo việc chi trả, Bưu điện tỉnh cử hơn 150 nhân viên phối hợp cùng các Khu phố trưởng, Trưởng thôn trong việc rà soát, tìm địa chỉ nhà đối tượng. Đồng thời, trong quá trình thực hiện chi trả, nhân viên Bưu điện tỉnh thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn... và giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp.

Lan Lê – Đăng Hoa

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam