Ninh Thuận: Nỗ lực đưa Nghị quyết 28-NQ/TW vào cuộc sống

21/07/2020 08:01:53
Với nhiều giải pháp và nỗ lực, quyết tâm thực hiện, sau hơn 02 năm triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW, việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có chuyển biến rõ rệt từ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể xã hội các cấp đến nhận thức của người dân tạo ra sức lan tỏa, góp phần đưa số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tăng lên.

Cô Nguyễn Thị Thuận, đại lý thu BHXH, BHYT xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đến BHXH huyện làm thủ tục cấp mới sổ BHXH tự nguyện cho người tham gia

 Ninh Thuận là tỉnh ít dân nhất vùng duyên hải Nam Trung Bộ với gần 600.000 dân và có 34 dân tộc cùng sinh sống. Với nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp với số doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Xác định được những khó khăn thách thức, BHXH tỉnh đã phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 115-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4426/KH-UBND tỉnh về Thực hiện Nghị quyết; Quyết định số 93/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc giao chỉ tiêu định hướng phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2020; Kế hoạch số 1467/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2020… BHXH tỉnh Ninh Thuận tham mưu UBND ban hành Quyết định số 326/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2020.

Với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện, BHXH tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW. Theo đó, Đảng ủy, các chi bộ, các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thành phố, tổ chức công đoàn và toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC phát huy tinh thần thi đua yêu nước, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết số 28; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Từ đó, các đơn vị xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể theo chức năng nhiệm vụ được giao, đề ra chỉ tiêu phấn đấu hàng năm và các giải pháp thực hiện cho từng năm và cả giai đoạn đến năm 2020. Công tác tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.  Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của các đơn vị trực thuộc để phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tốt nhất. Tiếp tục cải cách các quy trình nghiệp vụ theo hướng tối ưu hóa và đặc biệt là thay đổi tinh thần, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân.

BHXH tỉnh cũng kí kết hợp đồng với Bưu điện tỉnh và phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển tỉnh tổ chức 94 Hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện với hơn 1.600 người tham gia. Phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn và các trường hợp để đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH cho nhân dân, người lao động và học sinh, sinh viên. BHXH tỉnh đã đẩy mạnh công tác phát triển hệ thống mạng lưới đại lý thu. Thể hiện qua việc ký kết chương trình hành động với các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức kinh tế trên địa bàn như Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Ủy ban MTTQ... như Kí chương trình phối hợp và tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2019-2020 với tỉnh Đoàn Ninh Thuận; kế hoạch tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện năm 2019-2020 với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Kế hoạch tuyên truyền vận động nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với Hội Nông dân tỉnh. Trên cơ sở đó, BHXH tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố làm việc với các tổ chức: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Ủy ban MTTQ, UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức khác để ký hợp đồng làm đại lý thu, đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn đại lý thu hoạt động. 

BHXH các huyện, thành phố ký kết với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động huyện về kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp trong thực hiện hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; phối hợp với Chi Cục Thuế huyện nắm bắt tình hình các doanh nghiệp đã đăng ký khai báo thuế nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN để phát triển đối tượng tham gia, tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH tự nguyện đến người dân. Phối hợp với UBND các cấp tham gia cùng BHXH trong công tác triển khai rà soát, khai thác và phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp đối với các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã đăng ký hoạt động trên địa bàn.

Ký kết Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh mở chuyên mục Tạp chí BHXH và Cuộc sống; Luật BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện; Đối thoại về thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Phối hợp với Báo Ninh Thuận thực hiện Chuyên trang BHXH, BHYT; Phối hợp với Báo Thanh Niên thông tin, tuyên truyền trên Chuyên trang Nhịp sống Nam Trung bộ và Thanh Niên Online. BHXH các huyện, thành phối ký hợp đồng với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện thực hiện tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn, thôn, khu phố tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.

Cô Nguyễn Thị Thuận, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận, Đại lý thu của Hội Liên Hiệp phụ nữ cho biết, trung bình mỗi tháng cô Thuận vận động được khoảng 15 hội viên tham gia BHXH tự nguyện. Thông qua những  buổi sinh hoạt, Hội cũng tích cực tuyên truyền chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước đến từng hội viên, qua đó hiểu được quyền và lợi ích tham gia BHXH tự nguyện. Sau khi tham gia buổi đối thoại trực tiếp do BHXH Ninh Thuận tổ chức về chính sách và quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, anh Trần Minh Hùng, TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, với mức đóng 204.600 đồng/tháng. Anh Hùng chia sẻ, anh làm nghề tự do, thu nhập không ổn định nên chọn mức tham gia 204.600 đồng mỗi tháng. Số tiền này xem như để dành khi về già có lương hưu sinh sống, không phụ thuộc vào con cháu.

Giám đốc BHXH huyện Ninh Phước, Ninh Thuận Nguyễn Trung Thành chia sẻ, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, chỉ tính riêng trong năm 2019, BHXH huyện đã phối hợp cùng với Bưu điện tổ chức 33 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, BHXH huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức 12 Hội nghị tuyên truyền đối tượng người dân là hộ kinh doanh cá thể, buôn bán tự do đồng thời, tham mưu UBND huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách đến các xã, phường thị trấn. Hưởng ứng phong trào phát động thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, từ tháng 4 năm nay, trung bình mỗi cán bộ, viên chức BHXH huyện phát triển từ 1-2 người tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời thực hiện rà soát theo dữ liệu cơ quan thuế cung cấp, thành lập đoàn công tác gồm Phòng Thuế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động làm việc với các đơn vị có mã số thuế, chưa tham gia… Chính vì vậy, mặc dù thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tính đến hết tháng 6 số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn huyện 3.883 người trên tổng số 4.076 người được giao năm 2020 đạt 95,26% kế hoạch; số người tham gia BHXH tự nguyện là 428 người, tăng 120 người so với tháng 5 năm 2020.

Theo BHXH tỉnh Ninh Thuận, với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các ngành liên quan và nỗ lực không ngừng của cán bộ, viên chức, lao động BHXH tỉnh, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng có những bước tiến quan trọng. Tính đến hết tháng 6 năm 2020, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 35.710 người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.647 người, tăng 1.209 người so với cùng kỳ năm 2019. Cùng với đó, chiến dịch ra quân tuyên truyền lưu động đã tạo ra sức lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa số người tham gia BHXH tự nguyện tính đến hết ngày 15/7/2020 là 3.000 người.

Để hoàn thành mục tiêu về BHXH, nhất là BHXH tự nguyện trong những năm tiếp theo của Nghị quyết số 28-NQ/TW, BHXH tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHXH trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH; phát hiện và biểu dương kịp thời các tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt.

Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng có liên quan đến chính sách BHXH. Thường xuyên báo cáo, tham mưu với lãnh đạo địa phương và đề xuất giải pháp về xử lý tình hình nợ BHXH đối với các đơn vị có số nợ cao, dây dưa kéo dài. Tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan xử lý nợ đọng từ ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thu, đốc thu; kiểm tra xử phạt. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết, thường xuyên cung cấp thông tin, tổ chức giao ban đánh giá kết quả, bổ sung kịp thời các giải pháp thực hiện. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh, đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền về chính sách BHXH.

Nâng cao chất lượng phối hợp, làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong công tác phối hợp. Tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách BHXH. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tích cực triển khai giao dịch điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ và quản lý.  Triển khai thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp đã được ký kết với các sở, ngành, đoàn thể; đầu tư, đổi mới về hình thức cũng như nội dung tuyên truyền hiệu quả hơn, nhất là Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tỉnh trong công tác tuyên truyền đến tận cơ sở, trực tiếp với người dân trên địa bàn dân cư; tiếp tục phối hợp cơ quan thông tấn báo chí thực hiện các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về chính sách BHXH trên diện rộng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử phạt các hành vi vi phạm về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan bổ sung các giải pháp kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH ở địa phương./.

T.Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam