Nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

09/05/2017 15:18:09
Với đặc thù một tỉnh Tây Nguyên, kinh tế thuần nông, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là phấn đấu hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân theo Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi cần có những nỗ lực và bứt phá mới - Đó là chia sẻ của đồng chí Đậu Tú Lan, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng với phóng viên Tạp chí BHXH.

  Trước hết, xin đồng chí chia sẻ thông tin về quá trình triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn, đặc biệt là những nội dung về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo lộ trình BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân quy định tại Nghị quyết?

  Đ/c Đậu Tú Lan: Trên cơ sở Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020; BHXH tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 30/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Kế hoạch số 5928/KH-UBND ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết.

  Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tham mưu với UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 (Ban Chỉ đạo 538), Ban Chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ giao.

  Với sự tham mưu tích cực, chủ động của các cơ quan chuyên môn, trong đó BHXH tỉnh là một trong những đầu mối chủ trì, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh thực hiện và hướng dẫn các đơn vị thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, đặc biệt là những văn bản chỉ đạo công tác khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, qua đó mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn, có thể kể đến như: Công văn số 7705/UBND-VX3 ngày 08/12/2016 về việc hỗ trợ một số đối tượng trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT; Công văn số 5750/UBND-VX3 ngày 21/9/2016 về việc hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT; Công văn số 5775/UBND-VX3 ngày 21/9/2016 về việc triển khai Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông báo số 262/TB-UBND ngày 18/10/2016 về Kết luận của đồng chí Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc đánh giá tiến độ thực hiện Đề án lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Đặc biệt, mới đây nhất, ngày 12/4/2017, UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức hội nghị triển khai chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân năm 2017, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chủ trì. Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện BHYT năm 2016, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế để từ đó chỉ ra những giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2017 và những năm tiếp theo theo chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg.

  Hàng năm, chỉ tiêu bao phủ BHYT đã được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; căn cứ chỉ tiêu bao phủ BHYT do Thủ tướng Chính phủ giao, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT cho UBND các huyện, thành phố. Đặc biệt, chỉ riêng trong năm 2016,  UBND tỉnh đã ban hành 25 văn bản chỉ đạo về thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; tham mưu Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 29/7/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; trên cơ sở đó, UBND các huyện, thành phố đã giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đến các xã, phường, thị trấn và ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT.

  Để đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHYT, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh tham mưu và tổ chức thực hiện hỗ trợ mua thẻ BHYT cho một số đối tượng như: Tiếp tục hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT cho đối tượng hộ cận nghèo từ ngân sách của địa phương; hỗ trợ thêm 20% cho đối tượng học sinh, sinh viên chưa có thẻ BHYT tham gia BHYT năm học 2016 - 2017 từ nguồn Quỹ BHYT kết dư năm 2015; năm 2016, đã hỗ trợ cho 32.818 người thuộc đối tượng hộ cận nghèo từ ngân sách của địa phương với số tiền là 6.310 triệu đồng hỗ trợ thêm 20% cho 34.753 học sinh, sinh viên chưa có thẻ BHYT tham gia BHYT năm học 2016 - 2017 từ nguồn Quỹ BHYT kết dư năm 2015 với số tiền là 2.270 triệu đồng.

  Tính đến hết tháng 12/2016, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn là 926.194 người, tăng 12,49% so với năm 2015 và có sự tăng trưởng vượt bậc so với thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết. Số người tham gia BHXH (bao gồm cả bắt buộc và tự nguyện) là gần 85.000 người, có sự tăng trưởng đều qua từng năm. Tuy được đánh giá là có sự tăng trưởng vượt bậc về đối tượng tham gia nhưng nếu so sánh tỷ lệ bao phủ so với tỷ lệ chung của toàn quốc và chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao thì vẫn còn chưa đạt yêu cầu. Đây chính là tồn tại trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT của Lâm Đồng, cần được đánh giá đầy đủ những nguyên nhân chủ quan và khách quan để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới

  Như đồng chí vừa cho biết, dù đạt được những con số khá ấn tượng với tỷ lệ người tham gia BHYT tăng bình quân gần 10%/năm và tăng trên 12% vào năm 2016 nhưng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT của Lâm Đồng cũng còn khiêm tốn so với tiềm năng và so với tỷ lệ bao phủ chung của toàn quốc. Vậy theo đồng chí, đâu là những nguyên nhân của tồn tại này?

  Đ/c Đậu Tú Lan: Hiện nay, công tác phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT tại Lâm Đồng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, có nhiều nguyên nhân. Mặc dù cơ quan BHXH đã có nhiều giải pháp khắc phục những nguyên nhân từ chủ quan như tăng cường công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến mọi người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và tăng cường hình thức truyền thông trực tiếp; mở rộng hệ thống đại lý thu, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các đơn vị trong việc bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, tạo động lực để người dân thay đổi nhận thức và tự nguyện, tự giác chấp hành pháp luật BHXH, BHYT. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những nguyên nhân khách quan như:

  Về công tác phát triển đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Lâm Đồng chủ yếu là sản xuất nông nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ, sử dụng ít lao động, thường thuê mướn lao động công nhật, thời vụ hoặc người lao động trong gia đình không ký hợp đồng lao động. Các doanh nghiệp thành lập mới thường là doanh nghiệp mang tính chất gia đình, khu công nghiệp của tỉnh không có nhà đầu tư tham gia, không có các nguồn khai thác lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

  Mặt khác, Lâm Đồng là tỉnh Tây Nguyên có vị trí xa với các trung tâm kinh tế, chính trị của đất nước nên việc thu hút đầu tư từ bên ngoài vào tỉnh rất khó khăn. Chính vì vậy không có nguồn để phát triển tăng đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc.

  Hiện nay, người tham gia BHXH tự nguyện được đóng 01 lần cho những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu sau khi đóng đủ số tiền theo quy định. Do vậy, số người tham gia BHXH tự nguyện tại tỉnh Lâm Đồng đã chuyển sang đóng 01 lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu nên số người tham gia BHXH tự nguyện tụt giảm, số người phát triển mới chỉ đủ bù đắp số giảm để hưởng lương hưu.

  Về phát triển đối tượng chỉ tham gia BHYT: hiện nay ở Lâm Đồng vẫn còn tình trạng đa số những người nghèo và cận nghèo sau khi thoát nghèo đều không tiếp tục tham tham gia BHYT (nếu không có chính sách hỗ trợ của Nhà nước) vì điều kiện kinh tế vẫn chưa ổn định, khó có khả năng bỏ một số tiền lớn để mua thẻ BHYT hộ gia đình. Đối với đối tượng hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, do mức hỗ trợ mua thẻ BHYT chưa phù hợp khi so sánh với mức giảm trừ của đối tượng Hộ gia đình tham gia BHYT nên số người có thẻ thuộc nhóm này rất thấp. Hiện nay mới có 25 người thuộc đối tượng này tham gia BHYT. Mặt khác, cơ quan quản lý đối tượng chưa hướng dẫn cho người dân biết để thực hiện. Cơ quan BHXH đã nhiều lần đề nghị nhưng cơ quan quản lý đối tượng vẫn chưa thực hiện. Về đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình vẫn chưa thực sự bền vững và vẫn có sự “lựa chọn ngược”... 

  Mục tiêu “BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân” đang đến gần khi chúng ta tiệm cận dấu mốc 2020, đặc biệt là chỉ tiêu trên 90% dân số tham gia BHYT. BHXH tỉnh Lâm Đồng có những giải pháp nào để hoàn thành các mục tiêu này, thưa đồng chí?

  Đ/c Đậu Tú Lan: Với vai trò là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội Quốc gia, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT có ý nghĩa sâu sắc đối với việc mở rộng sàn an sinh xã hội toàn dân. Vì vậy, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cũng cần có sự “vào cuộc” tích cực của cả hệ thống chính trị - đúng như tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Với Lâm Đồng, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp như:

  Một là, hằng năm tiếp tục đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân vào nghị quyết của các cấp ủy đảng, Hội đồng nhân dân và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của điạ phương, thực hiện nghiêm tiêu chí phát triển BHYT trong chương trình phát triển nông thôn mới; đưa tỷ lệ tham gia BHXH, BHTN, BHYT vào tiêu chí thi đua của các đơn vị và là một trong những tiêu chuẩn để phân loại, đánh giá đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hằng năm.

  Hai là, Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo công tác tuyên truyền về pháp luật BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức của người dân, người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và các cơ quan thông tin đại chúng, hàng năm xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, đảm bảo công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, chất lượng tốt, đạt hiệu quả cao. Chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghiêm Luật BHXH, BHYT đối với người lao động, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

  Ba là, Chỉ đạo nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về BHXH, BHYT để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả về công tác quản lý đối tượng trong diện tham gia và đã tham gia BHXH, BHYT. Tổ chức giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho UBND các huyện, thành phố; đồng thời có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện của các địa phương để xử lý và tổ chức khen thưởng các cá nhân, tập thể kịp thời. Nhất là đối với những huyện, thành phố có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp.

  Bốn là, Tổ chức vận động các nguồn lực để hỗ trợ mua BHYT cho nhân dân. Nhất là đối tượng người người dân sinh sống ở nông thôn có đời sống còn nhiều khó khăn; hộ gia đình có nhiều con đang theo học tại các trường công lập; người lao động nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình. Thực hiện tốt công tác lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng mua thẻ BHYT trên địa bàn. Có những giải pháp cụ thể hơn đối với một số nhóm đối tượng tham gia BHYT như:

Đối với học sinh, sinh viên, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường công lập, ngoài công lập trong tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc pháp luật về BHYT đối với học sinh, sinh viên; lập danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT, học sinh, sinh viên có thẻ BHYT theo nhóm đối tượng khác làm cơ sở cho cơ quan BHXH vận động, tuyên truyền, thu tiền đóng BHYT học sinh, sinh viên và trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đúng quy định; chỉ đạo ngành giáo dục có quy định cụ thể về khen thưởng và trừ thành tích thi đua nếu tỷ lệ HSSV tham gia BHYT thấp; đưa chỉ tiêu phát triển BHYT học sinh, sinh viên là một điều kiện để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các trường trong năm học; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 100% số HSSV có thẻ BHYT trong năm 2017.

Đối với đối tượng hộ gia đình  tham gia BHYT: tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan BHXH, các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình.

  Năm là, Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tốt quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh BHYT; Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo hệ thống y tế tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh BHYT; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình thanh toán khám, chữa bệnh BHYT; phối hợp với ngành y tế hoàn thiện và thực hiện tốt việc kết nối liên thông dữ liệu trong thanh toán khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

  Sáu là, Tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công chức, viên chức phải là những người đi đầu trong thực hiện chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh có 100% các thành viên trong gia đình cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh có thẻ BHYT./.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phan Nam (Thực hiện)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam