Nỗ lực thi đua xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, vì an sinh xã hội

05/01/2018 22:19:26
Chiều ngày 05/01/2018, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2017. Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; các đồng chí Ủy viên BCS Đảng, Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương; Nguyễn Minh Thảo; Phạm Lương Sơn; Trần Đình Liệu; Đào Việt Ánh tham dự Hội nghị.

 Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; Thường trực Đảng uỷ; Văn phòng Hội đồng quản lý; các đồng chí Thường vụ Công đoàn; Ban Nữ công; Bí thư Đoàn Thanh niên Đảng cộng sản Hồ Chí Minh và gần hơn 400 công chức, viên chức các đơn vị giúp việc trực thuộc BHXH Việt Nam. 

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo thực hiện công tác năm 2017, đồng chí Chu Mạnh Sinh, Chánh Văn phòng cơ quan BHXH Việt Nam thông tin, Năm 2017, BHXH Việt Nam bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành; từng bước kiểm soát chi phí KCB BHYT... Cụ thể, số người tham gia BHXH đạt khoảng 13,9 triệu người, bằng 100,8%; số người tham gia BHYT đạt khoảng 79,9 triệu người, bằng 102,1%; tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt khoảng 291.321 tỷ đồng, bằng 101,6%. Tổng số nợ BHXH phải tính lãi khoảng 5.737 tỷ đồng, ở mức dưới 3% so với kế hoạch thu BHXH được giao (giảm 0,8% so với năm 2016). Ước giải quyết 142.000 người hưởng BHXH hàng tháng; 717.000 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 9,1 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 620.000 người hưởng chế độ BHTN; hỗ trợ học nghề 32.000 người; khám, chữa bệnh BHYT 165 triệu lượt người. Ước số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 270.236 tỷ đồng. Số người được cấp sổ BHXH là 13,8 triệu người, đạt 99,3% số người tham gia BHXH; Số lượng sổ BHXH bàn giao cho người lao động là 9,75 triệu sổ, đạt 70,9% so với số sổ BHXH phải trả. Tổng số người đã được cấp thẻ BHYT là 79,9 triệu người.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính trong năm 2017 được triển khai quyết liệt, đồng bộ với mục tiêu tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý theo đúng yêu cầu của Chính phủ. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB) tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2018 (công bố tháng 10/2017), mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với Báo cáo 2016). Trong đó, chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190 (tăng 81 bậc so với Báo cáo 2016). Nếu so với các nước Asean 4 và Asean 6, Việt Nam đứng thứ 4, sau Singapore (thứ 7), Thái Lan (thứ 67), Malaysia (thứ 73).

Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn Ngành; thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, BHTN... ; cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Hệ thống thông tin Giám định BHYT kết nối gần 100% với cơ sở KCB. Đặc biệt, đã khai trương và vận hành Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin, Trung tâm dịch vụ khách hàng; triển khai Hệ thống thông tin quản lý văn bản và đi