Nỗ lực thi đua xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, vì an sinh xã hội

05/01/2018 22:19:26
Chiều ngày 05/01/2018, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2017. Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; các đồng chí Ủy viên BCS Đảng, Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương; Nguyễn Minh Thảo; Phạm Lương Sơn; Trần Đình Liệu; Đào Việt Ánh tham dự Hội nghị.

 Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; Thường trực Đảng uỷ; Văn phòng Hội đồng quản lý; các đồng chí Thường vụ Công đoàn; Ban Nữ công; Bí thư Đoàn Thanh niên Đảng cộng sản Hồ Chí Minh và gần hơn 400 công chức, viên chức các đơn vị giúp việc trực thuộc BHXH Việt Nam. 

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo thực hiện công tác năm 2017, đồng chí Chu Mạnh Sinh, Chánh Văn phòng cơ quan BHXH Việt Nam thông tin, Năm 2017, BHXH Việt Nam bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành; từng bước kiểm soát chi phí KCB BHYT... Cụ thể, số người tham gia BHXH đạt khoảng 13,9 triệu người, bằng 100,8%; số người tham gia BHYT đạt khoảng 79,9 triệu người, bằng 102,1%; tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt khoảng 291.321 tỷ đồng, bằng 101,6%. Tổng số nợ BHXH phải tính lãi khoảng 5.737 tỷ đồng, ở mức dưới 3% so với kế hoạch thu BHXH được giao (giảm 0,8% so với năm 2016). Ước giải quyết 142.000 người hưởng BHXH hàng tháng; 717.000 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 9,1 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 620.000 người hưởng chế độ BHTN; hỗ trợ học nghề 32.000 người; khám, chữa bệnh BHYT 165 triệu lượt người. Ước số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 270.236 tỷ đồng. Số người được cấp sổ BHXH là 13,8 triệu người, đạt 99,3% số người tham gia BHXH; Số lượng sổ BHXH bàn giao cho người lao động là 9,75 triệu sổ, đạt 70,9% so với số sổ BHXH phải trả. Tổng số người đã được cấp thẻ BHYT là 79,9 triệu người.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính trong năm 2017 được triển khai quyết liệt, đồng bộ với mục tiêu tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý theo đúng yêu cầu của Chính phủ. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB) tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2018 (công bố tháng 10/2017), mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với Báo cáo 2016). Trong đó, chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190 (tăng 81 bậc so với Báo cáo 2016). Nếu so với các nước Asean 4 và Asean 6, Việt Nam đứng thứ 4, sau Singapore (thứ 7), Thái Lan (thứ 67), Malaysia (thứ 73).

Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn Ngành; thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, BHTN... ; cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Hệ thống thông tin Giám định BHYT kết nối gần 100% với cơ sở KCB. Đặc biệt, đã khai trương và vận hành Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin, Trung tâm dịch vụ khách hàng; triển khai Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống hội nghị truyền hình theo mô hình kiến trúc chính phủ điện tử... Tại “Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT Việt Nam năm 2017”, Bộ Thông tin - Truyền thông đã đánh giá BHXH Việt Nam là cơ quan khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến và được xếp hạng 2 trong Bảng xếp hạng chung khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công...

Tại Hội nghị, Văn phòng cơ quan BHXH Việt Nam báo cáo hoạt động tài chính năm 2017; Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam báo cáo Kết quả công tác công đoàn và phong trào CCVC năm 2017; Ban Thanh tra Nhân dân cơ quan BHXH Việt Nam đã báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2019. Hội nghị thực hiện bầu Ban Thanh tra Nhân dân cơ quan BHXH Việt Nam nhằm thực hiện giám sát theo quy định với 07 thành viên.

Tham luận tại Hội nghị, Ban Thu trình bày về kết quả và các giải pháp đẩy mạnh công tác Thu trong năm 2018; Vụ Tổ chức cán bộ trình bày tham luận về tổ chức tinh gọn bộ máy đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Vụ Thanh tra kiểm tra trình bày tham luận về tình hình và sự phối hợp các đơn vị trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, trong năm 2017 mặc dù khối lượng công việc phát sinh rất lớn, nhiều công việc mang tính cấp bách. Tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, cùng với toàn Ngành đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, được đánh giá một trong những Ngành thành công nhất trong năm 2017, đóng góp xứng đáng vào thành công chung của Chính phủ. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ngành và lãnh đạo các đơn vị kịp thời, sát thực tiễn; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cơ bản được quan tâm giải quyết, tạo thuận lợi cho các đơn vị trong tổ chức thực hiện. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ngành từng bước được nâng cao; tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc được sắp xếp, kiện toàn phù hợp; đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan BHXH Việt Nam đã có sự chuyển biến mạnh cả về ý thức và tinh thần trách nhiệm, có tinh thần học hỏi, cố gắng phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tinh thần phối hợp giữa các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, đồng bộ; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân được phân định rõ ràng; tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, các cá nhân được khuyến khích, tạo điều kiện…

Đồng chí Nguyễn Thị Minh lưu ý, mặc dù năm 2017, Ngành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng toàn thể cán bộ, CCVC và người lao động trong toàn ngành không được chủ quan, hài lòng mà cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để kết quả năm sau tốt hơn năm trước.

Nhiệm vụ của Ngành trong năm 2018 hết sức nặng nề, vì vậy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đề nghị toàn thể cán bộ, côngchức, viên chức cơ quan đoàn kết, năng động, sáng tạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tiếp tục phát huy dân chủ, trách nhiệm trong xây dựng cơ quan, đơn vị; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong đó tập trung vào thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/CP; Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc phát triển đối tượng và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các địa phương. Tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử. Đổi mới công tác truyền thông cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp. Các đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ngành các giải pháp triển khai các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả, chất lượng, đảm bảo tiến độ và phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương để hướng dẫn hoặc đề xuất hướng tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, giúp địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành BHXH; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách của đội ngũ công chức, viên chức tại các đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương phát động phong trào thi đua yêu nước

Để thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của Ngành năm 2018 với chủ đề Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp do Tổng Giám đốc phát động, tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước khối các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam với chủ đề Xây dựng cơ quan BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp – Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước Thứ trưởng Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh trao Huân chương lao động hạng Ba cho đồng chí Lưu Viết Tĩnh, nguyên Viện trưởng Viện khoa học BHXH.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai tập thể và 01 cá nhân.

Các Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh; Phạm Lương Sơn trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017./.

Bích Thuỷ

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam