Nửa đầu năm 2019: Liên kết và tổ chức 15 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức Ngành BHXH

19/08/2019 10:28:04
Thực hiện Quyết định số 179/QĐ-BHXH ngày 14/02/2019 của Tổng Giám đốc vế Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, trong 06 tháng đầu năm 2019, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH (BHXH Việt Nam) đã liên kết và tổ chức 15 lớp, tổng số 1.313 học viên, đạt 27% kế hoạch năm.

(Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH (BHXH Việt Nam), nửa đầu năm 2019, Trường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao: Thường xuyên tổ chức thao giảng nâng cao trình độ và kỹ năng cho giảng viên; chương trình khóa học được đổi mới, nội dung chia thành 02 phần, trong đó, học trực tuyến chiếm 40%, học tập trung chiếm 60%; phương pháp giảng dạy đổi mới, tăng sự tương tác giữa giảng viên và học viên, chương trình học đi sâu vào giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nghiệp vụ theo vị trí việc làm và kỹ năng xử lý tình huống (chiếm 80% thời lượng chương trình).

Thực hiện Quyết định số 179/QĐ-BHXH ngày 14/02/2019 của Tổng Giám đốc vế Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH đã liên kết và tổ chức 15 lớp, tổng số 1.313 học viên, đạt 27% kế hoạch năm, cụ thể: 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính đối với chủ tài khoản; 02 lớp Bồi dưỡng kỹ năng Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương; 01 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên; 01 lớp Đào tạo về tính toán định phí và cân đối Quỹ Hưu trí; 01 lớp Bồi dưỡng trực tuyến cho viên chức thực hiện chính sách BHXH thí điểm tại 03 tỉnh Hải Dương, Nam Định và Hà Nam; 08 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức mới vào Ngành; 01 lớp ngoài kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho viên chức của BHXH tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH đã và đang triển khai 03 đề án, bao gồm Đề án Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức Ngành BHXH; Đề án Quản lý và sử dụng Cơ sở bồi dưỡng, nghỉ dưỡng tại Bình Thuận; Đề án Xây dựng hệ thống đại lý, quản lý thu BHXH tự nguyện chuyên nghiệp.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam