Nửa đầu năm 2020: Quỹ Vì người nghèo và các chương trình An sinh xã hội huy động được trên 2.470 tỷ đồng

16/07/2020 09:04:01
Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Đánh giá công tác 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

(Ảnh minh họa)

06 tháng đầu năm 2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong hệ thống chính trị trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước có những biến động chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch Covid-19. Với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, dịch Covid-19 cơ bản đã được khống chế, ngăn chặn và Việt Nam tiếp tục thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế. Cùng với các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần thực hiện tốt chế độ, chính sách, bảo đảm An sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn; đồng thời, tham gia triển khai, giám sát về việc thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.

Đến nay, các địa phương đã hỗ trợ cho gần 8,5 triệu người thuộc các nhóm đối tượng người có công và gia đình chính sách; hộ nghèo và hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Quỹ Vì người nghèo và các chương trình An sinh xã hội huy động được số tiền trên 2.470 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức thành viên Mặt trận tổ chức đa dạng các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế hiệu quả, sáng tạo.

06 tháng cuối năm 2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện Kết luận số 77 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước, Nghị quyết số 84 của Chính phủ về các nhiệm vụ - giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid 19.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam