Ở một đơn vị được khen thưởng đột xuất theo chuyên đề...

05/04/2016 20:22:01
Quản lý 23 xã, thị trấn, trong đó có tới 06 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, nhưng lại là một trong những đơn vị “về đích” sớm trong triển khai lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình. Quyết tâm cao, có giải pháp đúng và huy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị - Đó là những bài học kinh nghiệm được rút ra qua việc thực hiện lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Ngay khi nhận được Công văn số 3170/BHXH-BT ngày 24/08/2015 và Kế hoạch số 3825/KH-BHXH ngày 06/10/2015 của BHXH Việt Nam về việc triển khai lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình, nhận thức được đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong chuẩn hóa dữ liệu phục vụ công tác quản lý của Ngành cũng như công tác khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHYT theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, vì mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH huyện đã nhanh chóng xin chủ trương chỉ đạo từ Ban Giám đốc BHXH tỉnh, xây dựng Kế hoạch số 280/KH-BHXH ngày 19/10/2015 về việc tuyên truyền và tổ chức tập huấn lập danh sách tham gia. Xác định đây là thời điểm cuối năm, tất cả các ngành, các đơn vị đều tập trung hoàn thành các chỉ tiêu cuối năm, về phía BHXH huyện cũng đang trong giai đoạn đốc thu và triển khai cài đặt phần mềm giao dịch điện tử (TS24), nếu muốn hoàn thành việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình đạt kế hoạch BHXH Việt Nam đề ra, cần phải có quyết tâm cao, giải pháp đúng và quan trọng hơn cả là phải huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, BHXH huyện đã khẩn trương chủ động triển khai các công việc cần thiết. Với sự tham mưu tích cực của BHXH huyện, ngay sau khi nhận được quyết định thành lập Ban chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn. Ngày 13/11/2015, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3795/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình và tiếp sau đó, ngày 19/11/2015, UBND huyện tiếp tục ban hành Kế hoạch số 243/KH-BHXH về kế hoạch triển khai. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND huyện, 100% xã, thị trấn trên địa bàn đã thành lập Ban Chỉ đạo của xã và xây dựng kế hoạch triển khai. Với việc cơ cấu đầy đủ các phòng, ban, ngành chức năng và các tổ chức hội, đoàn thể, chính trị - xã hội vào Ban Chỉ đạo, công tác triển khai lập danh sách tham gia BHYT hộ gia đình đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo hết sức quyết liệt. Về phía BHXH huyện, với vai trò là cơ quan chủ trì, đã chủ động phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Đặc biệt, đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn rà soát, nắm bắt số thôn, bản và số hộ gia đình để phục vụ cho việc in mẫu biểu; nắm bắt năng lực của từng trưởng thôn để bố trí thêm người hỗ trợ. Để việc kê khai danh sách và nhập dữ liệu được tiến hành đồng bộ, không bỏ phí thời gian, BHXH huyện đã chủ động thông báo Kế hoạch triển khai từng bước với Bưu điện huyện, đồng thời đề nghị Bưu điện cử cán bộ tham gia tập huấn, hỗ trợ các xã trong triển khai lập danh sách, tổ chức nhập dữ liệu ngay sau khi tiếp nhận DK01 được bàn giao.
Với mục tiêu nhanh nhưng phải chắc chắn, bảo đảm dữ liệu thu về phải chính xác, đáp ứng được yêu cầu quản lý, BHXH huyện đã lựa chọn 06 xã, thị trấn làm điểm, rút kinh nghiệm để triển khai rộng ra toàn huyện. Với địa hình một huyện miền núi, giao thông đi lại khó khăn, để thuận tiện cho các trưởng thôn, BHXH huyện đã đến từng xã tổ chức tập huấn. Phân công mỗi cán bộ BHXH huyện phụ trách 02 xã để có đầu mối liên lạc. Tại buổi tập huấn, cán bộ phụ trách xã nào có trách nhiệm lấy thông tin của các trưởng thôn thuộc xã đó (họ tên, địa chỉ nhà, số điện thoại) để tiện trao đổi thông tin cũng như giải đáp vướng mắc, hướng dẫn trực tiếp qua điện thoại. Sau khi triển khai về mục đích, ý nghĩa của việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình cũng như hướng dẫn cụ thể từng tiêu chí và cách điền thông tin trên biểu mẫu DK01, cán bộ tập huấn sẽ phát biểu mẫu để những người tham dự tập huấn tự kê khai danh sách tham gia BHYT của hộ gia đình mình. Những khó khăn, vướng mắc sẽ được giải đáp và hướng dẫn tại chỗ, trên chính những biểu mẫu mà người tham dự tập huấn vừa kê khai. Nhờ cách làm “cầm tay chỉ việc” này mà các trưởng thôn đã nhanh chóng nắm bắt được cách thức kê khai DK01. Việc tổ chức tập huấn tại chỗ tuy mất nhiều thời gian, BHXH cấp huyện không có xe công vụ, cán bộ đi xuống xã phải tự túc phương tiện nhưng bù lại, các trưởng thôn không phải đi xa nên tham dự tập huấn đầy đủ hơn. Số người tham gia mỗi buổi tập huấn ít nên có thể hướng dẫn cặn kẽ, giải đáp được nhiều thắc mắc, bản thân người dự tập huấn được tự kê khai biểu mẫu nên có kinh nghiệm thực tế để từ đó hướng dẫn lại cho bà con thôn bản mình. Phiếu phát đi, khi thu về, cán bộ phụ trách xã nào phải phối hợp với cán bộ văn hóa xã hội của xã đó trực tiếp kiểm tra, rà soát phiếu, phiếu nào chưa đúng hoặc chưa đủ thông tin yêu cầu các trưởng thôn hoàn thiện tiếp. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND huyện, sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của UBND các xã, đội ngũ trưởng thôn, trưởng bản và sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, cơ quan Bưu điện, chỉ trong vòng hơn 02 tháng triển khai, tính đến 17/12/2015, BHXH huyện Cao Lộc đã cơ bản hoàn thành việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình với 16.967 hộ kê khai, là một trong những đơn vị đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ này và được BHXH tỉnh Lạng Sơn khen thưởng đột xuất theo chuyên đề về thành tích lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình. Bên cạnh đó, BHXH huyện cũng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 với số thu BHXH, BHYT, BHTN là 90.782 triệu đồng, đạt 104,8% kế hoạch; chi trả các chế độ BHXH, BHYT là: 75,7 tỷ đồng, cho trên 21.000 lượt đối tượng hưởng trợ cấp BHXH thường xuyên, hưởng trợ cấp ngắn hạn, trợ cấp một lần và hàng chục ngàn lượt người khám, chữa bệnh BHYT. Tháng 10/2015, BHXH huyện đã cài đặt và sử dụng phần mềm giao dịch điện tử (TS24) đạt 100% đơn vị. Công tác giải quyết chế độ chính sách, giám định BHYT, kiểm tra, tiếp công dân... được thực hiện đúng quy định.
Thực hiện Công văn số 669/BHXXH-BT ngày 03/3/2016 về việc hoàn thành việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT của BHXH Việt Nam, hiện nay, BHXH huyện tiếp tục phối hợp với UBND xã, thị trấn, Bưu điện Cao Lộc, Bưu điện Đồng Đăng rà soát, hoàn chỉnh bổ sung thông tin đầy đủ, chính xác trong mẫu DK01 khớp đúng với dữ liệu cấp thẻ BHYT đang quản lý.
Từ thực tiễn triển khai lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình trên địa bàn huyện Cao Lộc, có thể nhận thấy, mặc dù với địa bàn miền núi giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, người dân tộc thiểu số không thông thạo tiếng Kinh nhiều,... thời điểm triển khai công việc vào cuối năm nên cũng còn khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó, ngại khổ của đội ngũ cán bộ BHXH huyện có nhiều sáng tạo trong triển khai thực hiện, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đã thành công. Đây sẽ là bài học kinh nghiệm để BHXH huyện tiếp tục triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới./.

Nguyễn Hồng Thịnh
Giám đốc BHXH huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam