Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật BHYT

25/08/2017 08:19:43

Chị Nguyễn Thúy Hằng ở Lào Kai hỏi: Luật BHYT hiện hành quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như thế nào?

Trả lời:

Điều 1 Luật BHYT quy định

  1. Phạm vi điều chỉnh:

- Luật BHYT quy định về chế độ, chính sách BHYT, bao gồm: đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng BHYT; thẻ BHYT; phạm vi được hưởng BHYT; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh (KCB) cho người tham gia BHYT; thanh toán chi phí KCB BHYT; quỹ BHYT; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến BHYT.

- Không áp dụng đối với BHYT mang tính kinh doanh.

  1. Đối tượng áp dụng:

Luật BHYT áp dụng đối với tất cả tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến BHYT./.

BS. Vũ Xuân Bằng

Phó Trưởng Ban Thực hiện CS BHYT

BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam