Phấn đấu 100% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe bằng chế độ BHYT

16/04/2019 09:29:30
Hưởng ứng chủ đề “Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi” của Chính phủ, UBND TP. Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi vào tháng 10/2019 tới đây.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị tập trung rà soát, nắm bắt tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, thuộc diện chính sách; vận động nguồn lực chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đảm bảo kinh phí ngân sách và vận động xã hội thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; phối hợp với các cơ sở y tế lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; tiếp tục thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”; tiếp tục thực hiện Đề án nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của người cao tuổi ở cơ sở; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Người cao tuổi, chế độ chính sách đối với người cao tuổi ở các cấp…

Kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, đảm bảo 80% trở lên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn (là người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người cô đơn không nơi nương tựa, người bị bệnh hiểm nghèo) được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và trợ giúp thông qua các hình thức khác.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ủy ban Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đưa ra chủ đề năm 2019: “Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi” và phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT trước năm 2020. Theo đó, các Bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai chỉ đạo, lồng ghép các chương trình, thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi theo kế hoạch nhiệm vụ đề ra, phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương và các quy định hiện hành./.

Lan Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam