Pháp: Sáp nhập hai Hiệp hội Hưu trí bổ sung của lao động khu vực tư nhân

11/10/2018 08:36:22
Với mục đích chuẩn hóa quyền lợi của người hưởng chế độ hưu trí, từ ngày 01/01/2019, Hiệp hội hưu trí bổ sung ARRCO (Hiệp hội Hưu trí bổ sung cho lao động phổ thông) và Hiệp hội hưu trí bổ sung AGIRC (Hiệp hội Hưu trí bổ sung cho lao động có chuyên môn cao) sẽ sáp nhập lại thành một cơ quan duy nhất có tên là AGIRC-ARRCO.

Việc điều chỉnh, sáp nhập hai Hiệp hội Hưu trí bổ sung nhằm 02 mục tiêu cơ bản là đơn giản hóa việc quản lý lương hưu bổ sung bắt buộc bằng cách tạo ra sự thống nhất trong các khoản đóng góp của người lao động thành hai nhóm, nhóm thu nhập tối đa 39.000€/năm và nhóm thu nhập trên 39.000€/năm; kết hợp các nguồn tài chính của hai Quỹ Hưu trí giải quyết tình trạng tài chính khó khăn của các quỹ xu hướng già hóa dân số, tỷ lệ người đóng - hưởng quá thấp... hiện nay tại Pháp.

Tỷ lệ đóng góp của người  lao động làm việc tại  khu vực tư nhân là 7,75%/tháng đối với thu nhập tối đa 39.000€/năm và 20,25% với thu nhập trên 39.000€/năm. Số tiền đóng góp sẽ được đổi thành điểm, tổng điểm tích lũy và giá trị của nó sẽ xác định mức lương hưu bổ sung mà người lao động được nhận khi về hưu. Theo Luật, điều kiện tối thiểu để được hưởng lương hưu đối với lao động có chuyên môn cao là có tối thiểu là 120 điểm hưu trí/năm và AGIRC sẽ xác định số tiền tối thiểu cần đóng để có được số điểm này (năm 2017 là 43.338€). Trước đây, tất cả lao động có thu nhập dưới mức 43.338€ sẽ nhận một khoản hỗ trợ gọi là khoản bảo đảm đạt điểm tối thiểu (GMP) để có được 120 điểm yêu cầu. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2019, quy định về hỗ trợ bù GMP sẽ bị xóa bỏ, đồng nghĩa với việc lao động có số điểm dưới 120 điểm/năm sẽ bị phạt.

Việc sáp nhập hai tổ chức khác biệt này hứa hẹn sẽ là bước đệm của cuộc cải cách hưu trí được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang nghiên cứu và lên kế hoạch cho năm 2019. Mục đích của cải cách nhằm thiết lập một mức lương hưu cơ bản duy nhất theo điểm và kết thúc việc triển khai 37 chế độ hưu trí đặc thù  hiện tại.

Hoài Liên (Vụ Hợp tác Quốc tế, BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam