Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017

30/11/2017 22:51:23
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (tác phẩm báo chí và sách) được chính thức phát động vào chiều 30/11 tại Hà Nội.

Giải thưởng được Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức, nhằm ghi nhận và tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí và sách xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Những tác phẩm báo chí được xét trao giải thưởng là những tác phẩm bằng tiếng Việt và các thứ tiếng nước ngoài, thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí, ảnh phong cảnh và sách; dành cho công chúng là người nước ngoài và người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, hoặc trên báo chí nước ngoài, trong thời gian từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

Người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm báo chí, sách phù hợp với tiêu chí của giải thưởng đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

Theo yêu cầu, các tác phẩm dự giải phải bảo đảm tính chân thực, tính thuyết phục; có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, được dư luận đánh giá cao; phục vụ tốt nội dung thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Việt Nam.

Cụ thể là: Có tác dụng tích cực trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, thành tựu của công cuộc Đổi mới, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Đồng thời, thông tin chính xác, sinh động về tình hình trong nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; phản ánh sự ổn định về tình hình chính trị, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có tác dụng tích cực trong đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam.

Khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực, nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài hiểu sâu sắc về tình hình đất nước; huy động sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đối với việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững.

Giải thưởng nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động thông tin đối ngoại; tạo động lực cho phóng viên, cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan xuất bản tích cực tham gia tuyên truyền đối ngoại; tăng cường kết nối, phối hợp giữa các đơn vị báo chí đối ngoại, giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Giải thưởng, theo cơ cấu nhất, nhì, ba, khuyến khích sẽ được công bố và trao vào tháng 5/2018.

Cơ quan thường trực Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (tác phẩm báo chí và sách) là Báo Nhân Dân. Từ năm 2014, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành tổ chức Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.

Qua 3 năm triển khai, giải thưởng đã nhận được sự quan tâm, tham dự của nhiều phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, của các tác giả, nhà xuất bản trong nước và đặc biệt là sự quan tâm, tham dự của nhiều tác giả là người nước ngoài, các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài (năm 2014 có 515 tác phẩm, thể hiện bằng 10 ngôn ngữ tham dự; năm 2015 có 737 tác phẩm, 11 ngôn ngữ và năm 2016 có 893 tác phẩm, 17 ngôn ngữ).

Đối với một giải thưởng đặc thù, dành riêng cho tác phẩm báo chí và sách tuyên truyền, thông tin đối ngoại, giải đã nhận được sự quan tâm và tham dự của các tác giả là người nước ngoài ở nhiều nước trên thế giới (Anh, Pháp, Nga, Slovakia, Ba Lan, Tây Ban Nha, Bungary, Hungary, Trung Quốc, Nhật, Lào, Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc, Iran)./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam