Phát huy hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới

22/10/2018 13:52:34
Tập trung triển khai mạnh mẽ công tác truyền thông đến tận cơ sở, địa bàn dân cư, thôn, tổ, khu công nghiệp, trường học, từng doanh nghiệp, hội đoàn thể, vùng biển đảo; tham gia đoàn tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND, trực tiếp giải đáp các kiến nghị của của cử tri tại các buổi tiếp xúc; phối hợp với cơ quan báo chí nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn... là một trong những giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong thời kỳ mới theo tinh thần của Nghị quyết 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam mà BHXH tỉnh Khánh Hoà đang triển khai thực hiện.

Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á vừa được tổ chức tại Nha Trang tháng 9/2018

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Dương Văn Hào, Giám đốc BHXH tỉnh Khánh Hoà thông báo những kết quả nổi bật trong 09 tháng đầu năm 2018. Theo đó, tính đến tháng 9/2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 148.630 người, đạt 98,64% kế hoạch. Tổng số người tham gia BHXH (bao gồm BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện) chiếm khoảng 26,23% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHTN 136.846 người,  đạt 96,77% kế hoạch. Số người tham gia BHYT là 1.095.400 người, đạt 101,66% kế hoạch; Chỉ tiêu BHYT toàn dân đạt 89,16% (dân số năm 2018: 1.228.515 người). Thu BHXH, BHYT, BHTN tính đến tháng 9/2018 là 2.303.070 triệu đồng, ước đạt 73,85% kế hoạch.

Đồng chí Dương Văn Hào nhấn mạnh, có được những kết quả nêu trên phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Theo đồng chí Dương Văn Hào, những năm gần đây Luật BHXH, BHYT đi vào cuộc sống đã tác động tích cực đến nhận thức, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tạo hành lang pháp lý trong việc triển khai và thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Sự ra đời của Nghị quyết số 21-NQ/TW đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt, cách đây đúng một năm, Nghị quyết số 96/NQ-BCS về Đổi mới, nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam ra đời thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm sâu sắc đến công tác truyền thông của Ban Cán sự, của Tổng Giám đốc đến toàn thể hệ thống nhằm nâng tầm công tác truyền thông của Ngành đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Đồng chí Dương Văn Hào nhấn mạnh, BHXH tỉnh Khánh Hoà luôn xác định công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ trọng tâm đi đầu, góp phần phát triển đối tượng tham gia, tăng số thu, giảm nợ đọng, giúp người dân và doanh nghiệp hiểu về chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước đang thực thi. Chính vì vậy, ngay sau khi Nghị quyết 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam được ban hành, BHXH tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động số 110/Ctr-BHXH của BHXH tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 96 và tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị. Tất cả 08 BHXH huyện, thị xã, thành phố trực thuộc đều đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động Nghị quyết 96 phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị mình. Việc triển khai được các đơn vị tổ chức, thực hiện hiệu quả và toàn diện các nội dung đã được xây dựng. Giám đốc, cán bộ phụ trách lĩnh vực truyền thông của đơn vị đã tham gia khoá tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông do BHXH Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Đồng chí Dương Văn Hào cho biết thêm, với vai trò là cơ quan tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện công tác truyền thông, như chủ động báo cáo với Lãnh đạo UBND tỉnh việc thực hiện công tác truyền thông; tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo UBND tỉnh có những chỉ đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, tổ chức đoàn thể về việc triển khai công tác truyền thông trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

BHXH tỉnh đã phối hợp với nhiều cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục để đưa tin, thực hiện các phóng sự về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, nêu gương người tốt, việc tốt, phản ánh những vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT ở tất cả các loại hình báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử. Hằng năm, đã có hàng trăm tin, bài, giới thiệu, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, hàng chục phóng sự về kết quả triển khai chính sách BHXH, BHYT đến nhân dân, người lao động. Đã có nhiều bài báo, nhiều phóng sự phản ánh về cách làm hay, điển hình tốt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, có nhiều bài báo, phóng sự phản ánh về biểu hiện tiêu cực trong việc trốn đóng BHXH, lạm dụng hưởng chế độ BHXH tại một số doanh nghiệp... mang lại hiệu ứng tích cực trong tổ chức thực hiện chính sách ở cơ sở.

BHXH tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, BHYT, bồi dưỡng kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác truyền thông pháp luật về BHXH, BHYT cho hàng trăm phóng viên, biên tập viên công tác, làm việc tại các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn.

Trong tháng 8 vừa qua, BHXH tỉnh đã phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hoà, Tạp chí Người Làm báo –Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo “Báo chí đồng hành cùng BHXH tỉnh Khánh Hoà vì mục tiêu phát triển kinh tế, anh sinh xã hội trong thời kỳ mới”. Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của báo chí trong công tác truyền thông về lĩnh vực BHXH đối với sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong thời gian tới. Đồng thời, hưởng ứng sự kiện Hội nghị lần thứ 35 Hiệp hội an sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA 35) năm 2018 được tổ chức tại TP Nha Trang, Khánh Hoà vào tháng 9, thu hút hơn 200 phóng viên, biên tập viên, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đang công tác tại các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Nhờ có những bước chuẩn bị tốt trong truyền thông, Hội nghị ASSA 35 đã thành công và được đánh giá cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

BHXH tỉnh cũng duy trì định kỳ cung cấp thông tin về chính sách BHXH, BHYT, kết quả tổ chức thực hiện Luật BHXH, BHYT đến các cơ quan thông tấn báo chí; trực tiếp trả lời phỏng vấn, toạ đàm về chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tập trung triển khai mạnh mẽ công tác truyền thông đến tận cơ sở, địa bàn dân cư, thông, tổ, khu công nghiệp, trường học, từng doanh nghiệp, hội, đoàn thể, vùng biển đảo... Cụ thể, BHXH tỉnh đã tự tổ chức hoặc phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức 103 hội nghị tập huấn, triển khai lồng ghép với nội dung tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với hơn 50.000 lượt người dân tại các địa bàn dân cư, người lao động tại ác doanh nghiệp, khu công nghiệp; tổ chức 25 hội nghị chuyên đề về tuyên truyền và đối thoại với hơn 4.000 chủ sử dụng lao động hoặc cán bộ làm công tác BHXH của các đơn vị... Tổ chức tư vấn trực tiếp trên truyền hình cho người lao động, kịp thời thông tin tuyên truyền về kết quả cải cách hành chính, chế độ chính sách BHXH, BHYT...

Đặc biệt, BHXH tỉnh đã tham gia đoàn tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh tại 87/137 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, trực tiếp truyền thông, giải đáp, kiến nghị của cử tri ngay tại các cuộc tiếp xúc.

Đồng chí Dương Văn Hào nhấn mạnh, căn cứ Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới, căn cứ Chương trình số 5858/Ctr-BHXH của BHXH Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông; Chương trình hành động số 110/Ctr-BHXH của BHXH tỉnh Khánh Hoà thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-BCS; BHXH tỉnh Khánh Hoà đã xây dựng Kế hoạch công tác truyền thông năm 2018 trong đó yêu cầu phải phát huy sức mạnh tổng hợp và trí tuệ tập thể, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thông tin, truyền thông năm 2018. Công tác thông tin, truyền thông phải được tiến hành chủ động, bền bỉ, thường xuyên, liên tục, đồng bộ ở các cấp. Trong đó, công tác truyền thông hướng tới các nhóm đối tượng như đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, tổ chức hội nghề nghiệp… từ tỉnh đến địa phương, cơ sở. Đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng các hình thức trực quan, các hội nghị đối thoại trực tiếp với chủ sử dụng lao động, người lao động, hội viên các đoàn thể và nhân dân tại địa bàn dân cư. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; các đơn vị liên quan Theo dõi và kiểm chứng các thông tin trái chiều, sai sự thật do đối tượng xấu cố tình xuyên tạc trên địa bàn, kịp thời thông tin cho cơ quan thẩm quyền và phối hợp đấu tranh, bác bỏ. Hoàn thiện nâng cấp trang Website BHXH tỉnh để mọi người dân thuận tiện trong việc tiếp nhận thông tin và phản ánh kiến nghị về chế độ chính sách...

Thu Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam