Phát huy kết quả bước đầu, quyết liệt triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

10/07/2018 15:05:01
Sáng ngày 10/7/2018, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị ở điểm cầu Trung ương có các Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh; Thường trực Đảng uỷ; Văn phòng Hội đồng quản lý; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an Nhân dân; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Tại điểm cầu địa phương có: lãnh đạo BHXH và Bưu điện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Gần 87% dân số có thẻ BHYT

Báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2018 của BHXH Việt Nam cho thấy, hiện có 14,08 triệu người tham gia BHXH. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,85 triệu người (đạt 94,6% so với kết hoạch) BHXH tự nguyện là 0,23 triệu người (đạt 69,8%). Có 11,8 triệu người tham gia BHTN (đạt 91,7%). Số người tham gia BHYT là 81,45 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 86,9% dân số (vượt 1,7 so với chỉ tiêu tại Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trong 06 tháng đầu năm là 15.968 tỷ đồng đạt 45,71% kế hoạch năm 2018. Trong đó còn 8/63 tỉnh thành không hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ thu 6 tháng đầu năm. Tổng số nợ BHXH bằng 3,4% kế hoạch phải thu.

06 tháng đầu năm 2018, toàn quốc có 13,9 triệu người được cấp thẻ BHXH, đạt 99,4% trên số người tham gia BHXH. Toàn quốc đã bàn giao 14,32 triệu sổ BHXH cho người lao động, đạt 95,1% tổng số sổ phải bàn giao. Số người tham gia, cấp thẻ BHYT là 81,9 triệu người, trong đó thẻ đã cấp theo mã số BHXH là 78,4 triệu, đạt tỷ lệ 98,6% tổng số người tham gia đã có mã số BHXH.

06 tháng đầu năm 2018, toàn Ngành đã giải quyết 59.890 người hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, TNLĐ-BNN hàng tháng. Giải quyết hưởng trợ cấp một lần cho 403.539 người. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau là 3.549.054 lượt người; hưởng chế độ thai sản là 888.098 lượt người; hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ là 182.860 lượt người. Tổ chức chi trả cho 317.158 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, 14.930 người hưởng hỗ trợ học nghề.

Tính đến hết tháng 6, số lượt KCB BHYT ước khoảng 84,9 triệu lượt người. Tổng số chi BHXH, BHYT, BHTN là 147.693 tỷ đồng, đạt 50,17% kế hoạch cả năm. BHXH Việt Nam đã phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt chính sách BHYT, kịp thời sửa đổi, bổ sung và triển khai các văn bản, quy định hướng dẫn thực hiện Luật BHYT như quy định thông tuyến KCB BHYT; xây dựng và hướng dẫn thực hiện gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả tại y tế cơ sở; danh mục, tỷ lệ, điều kiện thanh toán vật tư y tế; sửa đổi, bổ sung chuẩn dữ liệu KCB BHYT… Mặt khác, để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHYT, BHXH Việt Nam tiếp tục nghiên cứu sửa đổi quy trình, phương pháp giám định, tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin giám định BHYT, từng bước minh bạch, công khai các hoạt động KCB BHYT; kịp thời xử lý các hành vi, vi phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT.

Trong 06 tháng đầu năm, BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh việc phố hợp với các Bộ, ngành tham gia hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT làm tiền đề cho việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Ngành. Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục, chủ động tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND triển khai thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTG về tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT tại địa phương theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xử lý những tồn tại, vướng mắc về chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp trong việc quản lý và lập danh sách người tham gia BHYT được ngân sách đóng, hỗ trợ một phần mức đóng.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT để người lao động và Nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT, từ đó chủ động, tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Thực hiện giao kế hoạch thu năm 2018 cho BHXH các tỉnh, thành phố; hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018. Tập trung việc rà soát, hoàn thiện và trả sổ BHXH cho người lao động; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia; nghiên cứu, dự thảo mẫu thẻ BHXH, BHYT điện tử để triển khai thí điểm trong thời gian tới.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành; triển khai công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đối với các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Trong 06 tháng đầu năm BHXH Việt Nam đã thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT tại 06 tỉnh, thành phố. BHXH các địa phương đã tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng tại 2.777 đơn vị.

Đẩy mạnh việc giao nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ bưu chính công; phối hợp với ngành Bưu điện tiếp tục thực hiện thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng... tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị, người dân trong giao dịch với cơ quan BHXH.

Tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, những kết quả Ngành đạt được trong 06 tháng đầu năm phải kể đến sự đóng góp, phối hợp, hỗ trợ không nhỏ của BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân triển khai đồng bộ; sự phối hợp của Bưu điện như cánh tay nối dài, sát cánh, đồng hành cùng BHXH; sự đoàn kết, đồng lòng thống nhất trong toàn thể cán bộ, CCVC người lao động trong toàn Ngành thực hiện nghiệm vụ chính trị giao. Hội nghị sơ kết được tổ chức đúng thời điểm Trung ương vừa ban hành 03 Nghị quyết vô cùng quan trọng, trong đó có 02 Nghị quyết về cải cách chế độ tiền lương và Cải cách BHXH liên quan, tác động trực tiếp đến Ngành. Đặc biệt, Nghị quyết số 28 sẽ là một cuộc cách mạng liên quan toàn bộ hoạt động, thực thi nhiệm vụ của Ngành. Tổng Giám đốc bày tỏ: "Sự thuận lợi là Ngành đã có một Nghị quyết dành riêng cho công tác an sinh xã hội mà tất cả chúng ta đang triển khai thực hiện. Điều đó thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, đánh giá của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến an sinh xã hội nói chung, thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT nói riêng". Tuy nhiên, Tổng Giám đốc cũng lưu ý, thời cơ lớn sẽ đi cùng đó là thách thức lớn đòi hỏi từng cán bộ, CCVC trong Ngành phải đề cao trách nhiệm, phấn đấu vì mục tiêu chung của Ngành. Để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu dài mà Đảng, Chính phủ giao phó, toàn Ngành cần tập trung cao độ công sức, trí tuệ, cùng thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất đến từng cán bộ, CCVC người lao động, đến từng đối tượng đang thực hiện và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội của đất nước.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh yêu cầu, hội nghị tập trung đánh giá, làm rõ những vấn đề còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ; đề xuất kiến nghị và đưa ra các giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, tập trung vào vấn đề thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; trong đó chú trọng đến BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; bàn giao sổ BHXH; đổi thẻ BHYT; giải quyết chế độ qua giao dịch điện tử; ứng dụng CNTT, cải cách hành chính; truyền thông chính sách BHXH, BHYT; trao đổi, giới thiệu kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong thực hiện chuyên môn… Đặc biệt nhấn mạnh đến thực hiện chính sách BHYT; giải pháp sử dụng và quản lý quỹ KCB BHYT hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT.

Tại Hội nghị, Ban Thu, BHXH Việt Nam đã chỉ ra thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thành công tác thu, phát triển đối tượng năm 2018; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến phía Bắc nêu ra những tồn tại cần khắc phục trong liên thông dữ liệu đến Hệ thống giám định BHYT. BHXH TP Hà Nội, đã trình bày khó khăn, vướng mắc trong thu hồi nợ đọng, bàn giao sổ BHXH; quản lý quỹ KCB BHYT; BHXH TP Hồ Chí Minh nêu ra khó khăn trong lấy dữ liệu trên chương trình TST chuyển sang chương trình TCS để giải quyết chế độ BHXH chưa ổn định, vẫn còn sai lệch giữa dữ liệu thu và sổ BHXH; vướng mắc về việc xác định thời điểm NLĐ nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH một lần khi tra cứu trên chương trình TST…

BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân mong muốn BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp, hỗ trợ trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với quân nhân, sỹ quan… Tổng Công ty Bưu điện đề xuất tiếp tục tạo điều kiện trong công tác phối hợp thực hiện chi trả chế độ, chính sách ngắn hạn, dài hạn; rà soát thông tin hệ thống phần mềm; thực hiện kết nối với Trung tâm việc làm để chi trả chế độ BHXH thất nghiệp đúng, đủ, kịp thời…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chỉ đạo, 06 tháng cuối năm toàn Ngành phát huy tinh thần chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo hơn nữa trong thu, phát triển đối tượng; thống nhất, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện được thuận lợi. Tăng cường phối hợp với ngành Bưu điện mở rộng mạng lưới thu, tiếp cận đến từng người dân để truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Thực hiện kết nối liên thông dữ liệu với cơ quan Thuế nhằm đẩy mạnh, sát sao trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tại các doanh nghiệp. Hệ thống Bưu điện phải tăng cường chuyên nghiệp hóa các đại lý thu, đào tạo nhân viên đại lý am hiểu chính sách, tư vấn, giải đáp, hướng dẫn người dân tham gia BHXH, BHYT.

Tổng Giám đốc yêu cầu, tập trung giải quyết nợ đọng, thống kê danh sách doanh nghiệp nợ BHXH từ 2 tháng trở lên; thủ trưởng đơn vị phải sát sao với thu nợ và phân công cán bộ trực tiếp theo dõi địa bàn, doanh nghiệp. Coi đây là một tiêu chí trong bình xét thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý khi có dấu hiệu vi phạm.

Tổng Giám đốc nhấn mạnh việc tập trung kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT; tăng cường công tác giám định điện tử tại các cơ sở KCB BHYT; kiên quyết từ chối thanh toán với chi phí bất hợp lý, không đúng quy định. Tập trung xây dựng bộ quy tắc giám định, quy trình giám định, các bước, trách nhiệm, phân cấp trong giám định. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản, tham mưu Bộ Y tế hoàn thiện chính sách chế độ liên quan lĩnh vực này, lắng nghe phản hồi địa phương hướng dẫn địa phương thực hiện giám sát chi phí KCB BHYT phù hợp, hiệu quả. Tăng cường đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ giám định. Tiếp tục triển khai thực hiện đấu thầu thuốc tập trung quốc gia nhằm tiết kiệm chi phí, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Tổng Giám đốc đề nghị toàn Ngành: Tăng cường quản lý chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, chi trả trợ cấp BHTN; tiếp tục đổi mới phương pháp phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua các tổ chức dịch vụ công ích của Nhà nước nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ; hoàn thiện hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu tập trung, thực hiện liên thông dữ liệu với các bộ, ngành. Rà soát quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh, đổi mới công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT theo hướng thiết thực, cụ thể, sát với đối tượng, gắn quyền lợi với nghĩa vụ, để mỗi đại lý thu, cán bộ Bưu điện, cán bộ Ngành BHXH là 1 tuyên truyền viên chính sách BHXH, BHYT hiệu quả. Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn…/.

Bích Thủy

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam