Phát huy sức mạnh, vài trò báo chí trong định hướng thông tin, dư luận

17/04/2018 18:54:11
Ngày 17/04, tại Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và gần 500 đại biểu, đại diện cho gần 22.800 hội viên thuộc 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 18 Liên Chi hội và 206 Chi hội trực thuộc Trung ương cùng đông đảo phóng viên tới đưa tin.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu nhấn mạnh: 68 năm qua, các thế hệ người làm báo luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt trọng trách của mình, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Năm 2017 là năm đầu tiên các cấp Hội triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội đồng Liên đoàn các nhà báo ASEAN lần thứ 18. Trong điều kiện nhiều thuận lợi, nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức, Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Phát huy các kết quả đạt được, năm 2018 tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội Nhà báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu. 

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi nêu bật các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2017 đã đạt được những kết quả quan trọng, thể hiện rất rõ trên các lĩnh vực công tác chủ yếu như: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác tổ chức Hội; công tác nghiệp vụ; công tác kiểm tra; tổ chức Hội báo Toàn quốc 2017 và 2018; hoạt động của cơ quan Trung ương Hội, các cơ quan báo chí của Hội; hoạt động đối ngoại; hoạt động xã hội, từ thiện…

Năm 2017 ghi dấu ấn bằng nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả trong công tác xây dựng tổ chức Hội, trọng tâm là các cấp Hội tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ đúng tiến độ, hoàn thành việc cấp đổi thẻ hội viên nhiệm kỳ 2016-2021 gắn với việc rà soát thực trạng hoạt động của các tổ chức Hội và đội ngũ hội viên. Đến cuối tháng 11/2017, Hội Nhà báo Việt Nam đã hoàn thành việc đổi thẻ cho 19.223 hội viên, sàng lọc hơn 5.000 trường hợp không đủ tiêu chuẩn cấp đổi thẻ.

Đây cũng là năm đánh dấu số lượng hội viên gia nhập Hội cao nhất từ trước đến nay với 3.189 hội viên. Trong năm thành lập mới 12 chi hội, xóa tên 366 hội viên, 3 trường hợp khai trừ. Như vậy, tính đến thời điểm này, Hội Nhà báo Việt Nam có 287 đơn vị cấp Hội trực thuộc Trung ương Hội, bao gồm: 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 18 liên chi hội và 206 chi hội với 22.801 hội viên.

Qua triển khai thực hiện các hoạt động trên, cho thấy các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã có những bước chuyển biến tích cực với những kết quả rõ nét, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, góp phần tích cực và hiệu quả vào công cuộc đổi mới quê hương, đất nước, cũng như sự phát triển của báo chí Việt Nam.

Công tác nghiệp vụ cũng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ của các cấp Hội. Hoạt động nghiệp vụ luôn được Thường vụ quan tâm, chỉ đạo, tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả tốt. Trung ương Hội và các cấp Hội đã tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt nghiệp vụ phong phú, phối hợp tổ chức các giải báo chí cùng nhiều hoạt động nghiệp vụ với nội dung thiết thực, chất lượng cao được đội ngũ người làm báo tích cực hưởng ứng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao sự đóng góp hiệu quả của báo chí và tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam. Báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, quản lý của Nhà nước, thông tin kịp thời trung thực, toàn diện đời sống chính trị-xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.

Báo chí đã tích cực phát hiện cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi tích cực; đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng lãng phí, tiêu cực, quan liêu; tham gia giám sát phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ người dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan trong chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, góp phần quan trọng trong công tác truyền thông định hướng dư luận...

Đặc biệt, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực sáng tạo của Hội Nhà báo Việt Nam trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập, làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” gắn với việc triển khai Luật Báo chí 2016 và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam ban hành và triển khai thực hiện 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam, thành lập 247 Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp từ Trung ương đến các địa phương… Tất cả những biện pháp đó đã tạo chuyển biến mới trong hoạt động của Hội Nhà báo góp phần tích cực chấn chỉnh kỷ cương trong hoạt động báo chí, khích lệ tinh thần cống hiến của các nhà báo vì lợi ích tối cao của đất nước và nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, báo chí cả nước đang đứng trước nhiều thách thức, vì vậy các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp Hội cần chủ động đổi mới, phát triển, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng trong cả nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đặt ra trách nhiệm cho Hội Nhà báo Việt Nam, cho các cấp Hội và bản thân những người làm báo trong tình hình mới.
Thứ nhất, giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ, nêu cao tinh thần cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tích cực lắng nghe từ cơ sở, phát hiện những nhân tố mới, mô hình hay, đúc kết kinh nghiệm tốt, đóng góp tích cực vào xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các luận điệu sai trái, xuyên tạc và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; mạnh mẽ và chuẩn xác trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa góp phần quan trọng vào thực hiện các Nghị quyết của Đảng, thúc đẩy quá trình đất nước phát triển và hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Thứ hai, Hội Nhà báo cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của tổ chức chính trị, nghề nghiệp của những người làm báo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, động viên, cổ vũ người làm báo hoàn thành tốt trọng trách của mình góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ ba, chú trọng công tác chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo có tính chiến đấu, có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng học tập và rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, cập nhật công nghệ làm báo hiện đại để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí thấm đẫm tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tính nhân văn, nghiêm túc thực hiện Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam thực sự là những người có sự ảnh hưởng xã hội và tác động lớn đến định hướng dư luận trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tin tưởng, đội ngũ người làm báo Việt Nam sẽ không ngừng trưởng thành, không ngừng nỗ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, để tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam thực sự là ngôi nhà chung ấm áp của người làm báo cả nước, là nơi chiếm lĩnh niềm tin và tình cảm của nhân dân cả nước.

Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam công bố quyết định và tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 9 tập thể, tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 152 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2017./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam