PHÁT HUY THÀNH TỰU 20 NĂM KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN, VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI

21/12/2018 10:10:43
Cách nay 20 năm, sau khi được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp Giấy phép hoạt động Báo chí, ngày 23/12/1998, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 3584/1998/QĐ-BHXH thành lập Tạp chí BHXH, tăng cường truyền thông BHXH, vì An sinh xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Qua 20 năm hoạt động, Tạp chí BHXH ngày càng phát triển mạnh mẽ, để lại nhiều dấu ấn và thành tựu tốt đẹp; kỳ xuất bản tăng từ 01 kỳ lên 02 kỳ/tháng, thực hiện hiệu quả yêu cầu tăng cường nội dung nghiên cứu lý luận, gắn liền với phản ánh và tổng kết thực tiễn; thiết thực phục vụ công tác thông tin, truyền thông phục vụ nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, quản lý và tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trên phạm vi cả nước; số lượng phát hành tăng từ 10.000 cuốn ở thời kỳ đầu, lên trên 20.000 cuốn những năm gần đây; và hiện tại từ tháng 9/2018, đã đạt trên 30.000 cuốn/kỳ, điển hình những số chuyên đề về BHYT học sinh, sinh viên phát hành từ 50.000 tới gần 80.000 cuốn/kỳ; nâng số lượng phát hành 20 năm qua lên trên 10 triệu bản in.

Thích ứng với sự phát triển, Trang tin điện tử Tạp chí BHXH được thiết lập từ năm 2008, qua 10 năm hoạt động ngày càng phát huy hiệu quả, thu hút hàng vạn lượt người truy cập/ngày, trên nửa triệu lượt người truy cập/tháng, trên 30 triệu lượt truy cập chỉ sau 10 năm hoạt động, góp phần tăng cường thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật An sinh xã hội, BHXH, BHYT tới quảng đại công chúng.   

Tạp chí BHXH tự hào xây dựng được một đội ngũ cán bộ, phóng viên có năng lực, trình độ, yêu ngành, yêu nghề, trên 50% có trình độ sau đại học; 100% biên tập viên, phóng viên được đào tạo chuyên ngành báo chí; cùng với một đội ngũ hàng trăm cộng tác viên tích cực là các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia đầu ngành về An sinh xã hội, BHXH, BHYT trên phạm vi cả nước, ngày đêm cần mẫn đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng, phát triển Tạp chí BHXH.

Chất lượng, hiệu quả của Tạp chí BHXH được xã hội đánh giá, ghi nhận, thông qua các cuộc điều tra khảo sát, trưng cầu ý kiến những năm gần đây và các bài đăng được tính điểm công trình khi phong tặng học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư Nhà nước, được cấp Mã số chuẩn Quốc tế ISSN. Ghi nhận đóng góp trong 20 năm qua, tập thể, cá nhân đơn vị đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Chính phủ tặng Cờ thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; BHXH Việt Nam tặng Cờ thi đua và hàng trăm Bằng khen, Giấy khen các loại; được Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng nhiều Bằng khen, kỷ niệm chương...

20 năm xây dựng, phát triển, với không ít thăng trầm, sóng gió, khó khăn, thách thức, song vượt lên trên tất cả là sự tâm huyết, yêu Ngành, yêu nghề của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên; sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Ngành qua các thời kỳ và sự góp sức, chung tay của toàn Ngành, của đội ngũ cộng tác viên tích cực đã từng bước xây dựng hình ảnh, vị thế của Tạp chí BHXH như hôm nay. Thành tựu 20 năm, Tạp chí BHXH đã kiến tạo phong cách đặc trưng diễn đàn vì An sinh xã hội; kết hợp hài hòa giữa truyền thống với hiện đại; phát huy sức mạnh ngôn luận gắn liền với thông tin truyền thông, thực hiện sứ mệnh nghiên cứu lý luận đi đôi với phát hiện, phản ánh, tổng kết thực tiễn BHXH, BHYT cả bề rộng, chiều sâu.

Bước vào giai đoạn mới, Tạp chí chuyển đổi sang cơ chế hoạt động tự chủ với những thuận lợi song hành cùng khó khăn, thách thức; những thời cơ, vận hội mới cũng đang mở ra, nhất là trong công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT và Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH. Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, tri ân sâu sắc các thế hệ lãnh đạo Ngành, cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên Tạp chí BHXH qua các thời kỳ, cùng đội ngũ cộng tác viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành đã có nhiều công lao đóng góp, xây dựng, phát triển. Tin tưởng với thành tựu 20 năm, kinh nghiệm thực tiễn và nền tảng vững chắc, sự ủng hộ, giúp đỡ cộng tác tích cực, hiệu quả hơn của toàn Ngành và cộng tác viên, bạn đọc gần xa, Tạp chí BHXH không ngừng đổi mới, hoàn thiện, vươn lên tầm cao mới, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, xứng đáng là cơ quan ngôn luận, lý luận, chính trị, nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, Diễn đàn vì sự nghiệp An sinh xã hội toàn dân./.

 

TẠP CHÍ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam