Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2020

03/01/2020 21:39:49
Chiều 03/01/2020, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) năm 2020. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Phạm Văn Trường; các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Nguyễn Đình Khương, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn; cùng CCVC và người lao động thuộc cơ quan BHXH Việt Nam.

Báo cáo kết quả công tác, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh cho biết, năm 2019, cơ quan BHXH Việt Nam đã chủ động, bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ; xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho BHXH các tỉnh, thành phố; triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Cụ thể, toàn quốc có 15,7 triệu người tham gia BHXH bắt buộc (bằng 100,7% kế hoạch); BHXH tự nguyện là 570 nghìn người (121%); BHTN 13,3 triệu người (100,3%); BHYT là 85,636 triệu người (100,6%; đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành đạt 364.061 tỷ đồng (101,2%). Tổng số nợ BHXH phải tính lãi khoảng 6.018 tỷ đồng, bằng 1,6% so với số phải thu (thấp nhất trong những năm qua).

Toàn quốc cơ bản hoàn thành nhiệm vụ rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động (đã bàn giao 13,95 triệu sổ, đạt 99,32% trên tổng số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc đã được cấp sổ); giải quyết 117.174 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (đến nay tổng số người  đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khoảng 3,1 triệu người); 840.302 người hưởng trợ cấp 1 lần; hơn 10,7 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; 883.481 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 20.418 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề; khám chữa bệnh BHYT trên 186,4 triệu lượt người…

Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, trong năm qua, BHXH Việt Nam tiếp tục cắt giảm TTHC từ 28 xuống còn 27 thủ tục; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh rà soát, đơn giản hóa các mẫu biểu để thực hiện mục tiêu “Nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế và BHXH” theo Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ. Về ứng dụng CNTT, BHXH Việt Nam đã triển khai bao phủ hầu hết các hoạt động nghiệp vụ, liên thông với các bộ, ngành nhằm mục đích hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong giao dịch với cơ quan BHXH và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý. Năm 2019, toàn Ngành đã tiếp nhận và giải quyết gần 61 triệu hồ sơ giao dịch điện tử.

BHXH Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành trong hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; chỉ đạo BHXH các tỉnh tăng cường phối hợp với Thanh tra ngành Lao động, ngành Y tế thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành đóng, nhất là thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ đọng; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi BHXH, BHYT, BHTN.

Bên cạnh đó, các công tác khác như: quản lý tài chính, công tác cán bộ, hợp tác quốc tế, công tác công tác thi đua-khen thưởng, công tác truyền thông đều đạt được những kết quả tích cực; công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, công tác của BHXH Việt Nam; công tác tập huấn nghiệp vụ được thực hiện thường xuyên góp phần nâng cao năng lực đội ngũ CCVC; công tác xây dựng cơ bản, triển khai đề án, dự án theo đúng quy định; công tác văn phòng đã đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ngành, các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động của cơ quan được đảm bảo kịp thời, việc chăm lo, đời sống, vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích của CCVC, người lao động trong toàn cơ quan được đảm bảo.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; từ đó đề xuất các giải pháp, phương hướng để khắc phục, giải quyết trong năm 2020; đồng thời bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân khối Văn phòng cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nêu bật những kết quả ấn tượng trong thực hiện nhiệm vụ của của cơ quan BHXH Việt Nam nói riêng, Ngành BHXH nói chung đã đạt được trong năm 2019 ở các lĩnh vực thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến những kết quả vượt bậc trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện với số người tăng mới trong năm 2019 gấp đôi năm 2018, bằng kết quả quá trình 10 thực hiện chính sách này; trong thực hiện giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, cải cách TTHC, ứng dụng CNTT... Đồng thời ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo và từng CCVC khi đảm nhận khối lượng công việc lớn, thường xuyên làm thêm giờ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từ những kết quả đạt được của năm 2019, Tổng Giám đốc đề nghị toàn thể CCVC trong cơ quan BHXH Việt Nam cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm hơn nữa, phấn đấu hoàn thành toàn diện, bứt phá các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến các chương trình hành động của Chính phủ, của Ngành, của đơn vị trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; bám sát cơ sở, địa phương để có những chỉ đạo, hướng dẫn, tham mưu tốt hơn.

Trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ hiện nay, yếu tố CNTT cần phải được đặc biệt coi trọng vì sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo… có tác động, hỗ trợ đắc lực. Do đó, lãnh đạo và toàn thể CCVC, người lao động BHXH Việt Nam cần phải đổi mới tư duy làm việc; tăng cường học tập, rèn luyện nâng cao trình độ CNTT, làm chủ các phần mềm nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị tụt hậu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Đồng thời, CCVC, người lao động tiếp tục nỗ lực, xây dựng “Văn hóa ngành BHXH” là sự thân thiện, gần gũi với người tham gia BHXH, BHYT.

Tại Hội nghị, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Ban Thực hiện Chính sách BHXH. Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH Điều Bá Được.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể: Ban Thực hiện Chính sách BHXH, Văn phòng BHXH Việt Nam, Trung tâm CNTT.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ngành, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 khối các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”./.

Thuỷ Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam