Phát huy vai trò của báo chí truyền thông về BHXH, BHYT trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

21/12/2018 11:20:16
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hệ thống pháp luật, chính sách BHXH, bao gồm các chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và BHTN đã từng bước được hoàn thiện, ngày càng đồng bộ, phù hợp với thực tế đất nước và thông lệ quốc tế. Chính sách BHXH đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội, là sự bảo đảm thay thế, hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống. Quỹ BHXH đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ và giữa các thế hệ tham gia BHXH. Diện bao phủ BHXH theo quy định của pháp luật, số người tham gia BHXH ngày càng được mở rộng, số người được hưởng BHXH không ngừng tăng lên. Như một người bạn đồng hành, một “đối tác” quan trọng, báo chí đã truyền tải các thông điệp đó một cách rõ ràng thúc đẩy tiến trình biến chuyển nhận thức mạnh mẽ hơn, qua đó, nâng cao uy tín, khẳng định vị thế của BHXH Việt Nam. Trong những năm qua, mối quan hệ giữa những người làm báo và người làm công tác BHXH trở nên mật thiết và gắn bó hơn bao giờ hết. Thông qua các cơ quan báo chí, công tác truyền thông về BHXH, BHYT được tiến hành mạnh mẽ với độ bao phủ rộng khắp, tần suất tăng. Hình thức truyền thông được thể hiện phong phú, nội dung đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm về những điểm mới của Luật BHXH, BHYT dự báo tác động đến quyền lợi, tâm lý của người lao động và người sử dụng

lao động. Hội Nhà báo Việt Nam và BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT; cổ vũ, động viên

nhân dân và người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động. Không khó nhận thấy thời gian qua, trên các phương tiện báo chí truyền thông xuất hiện nhiều bài báo, phóng sự phát thanh, truyền hình... về BHXH, BHYT chân thực, sinh động, lôi cuốn người đọc, người xem, phản ánh những khó khăn, trở ngại, những cách làm hay điển hình tốt cũng như những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân... đã mang lại hiệu ứng tích cực trong việc tổ chức, thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT. Mặt khác, báo chí cũng tham mưu cho các nhà hoạch định chính sách, đóng góp quan trọng về vật chất, tinh thần cho hệ thống BHXH, BHYT vận hành một cách minh

bạch, rõ ràng. Với độ bao phủ rộng, cập nhật liên tục, không giới hạn, báo chí là phương tiện chuyển tải thông tin BHXH nhanh chóng và hữu hiệu nhất. Trên thực tế, người dân biết thông tin về BHXH, BHYT nhiều nhất qua báo chí. Các phương tiện truyền thông, báo chí luôn dành trang, mục, thời lượng tuyên truyền phù hợp nhằm nhân rộng những điển hình, nhân tố tích cực, cổ vũ các phong trào, góp phần củng cố, khẳng định niềm tin của người dân vào chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực này. Sự động viên, ủng hộ, chia sẻ kịp thời của các cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí, của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt của các cơ quan thông tấn, báo chí có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp

phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với các chủ trương chính sách lớn của ngành BHXH. Bên cạnh đó, những góc khuất, vấn đề bức xúc trong đời sống xã

hội cũng được kịp thời phản ánh. Đó là những bài viết, phóng sự, phóng sự điều tra góp phần đưa nhiều vụ tiêu cực, các hành vi trục lợi Quỹ BHXH, BHYT; những

cảnh báo về các cách thức trốn đóng BHXH cho người lao động ra ánh sáng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả của công tác phục vụ nhân dân. Trên thực tế, không ít công dân, các tổ chức, doanh nghiệp vẫn còn gượng ép khi tham gia BHXH, BHYT, bởi họ chưa thực sự hiểu sâu sắc ý nghĩa, vai trò của hai chính sách này. Bên cạnh đó, thông tin về BHXH, BHYT đã được đăng tải đều đặn trên tất cả các loại hình báo chí với nhiều hình thức thể hiện khác nhau, nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Nội dung truyền thông về lĩnh vực này

chưa thực sự hấp dẫn; những hạn chế, tiêu cực trong thực thi chính sách BHXH, BHYT vẫn chưa có điều kiện phân tích chuyên sâu và liên tục về nguyên nhân,

hậu quả; một số tin bài chưa thực sự khách quan, gây hiệu ứng xã hội không tốt…

Thực tế trên đòi hỏi công tác truyền thông về BHXH, BHYT cần phải được đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, nhằm đưa các chính sách đi vào cuộc sống. Sự chính xác,

kịp thời, sắc sảo, thuyết phục, kể cả việc sử dụng các thuật ngữ chuyên môn liên quan đến BHXH, BHYT là hết sức cần thiết; cần có thêm những kênh truyền thông chuyên biệt, hiệu quả về BHXH, BHYT cho từng đối tượng khác nhau. Mặt khác, mỗi cơ quan báo chí cần xây dựng đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia về an

sinh xã hội để có một cái nhìn sâu sắc, đánh giá sắc sảo và sự phân tích chính xác về vai trò của BHXH đối với sự phát triển của đất nước. Các cơ quan báo chí và

nhà báo cần hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi chính sách về BHXH, BHYT để vừa thu thậpđược các thông tin chính thống từ những cơ quan này để cung cấp cho công chúng, vừa chuyển tải, lan tỏa thông điệp đến các đối tượng khác nhau trong xã hội.

Đối với Ngành BHXH, Tạp chí BHXH và Báo BHXH là hai cơ quan báo chí chủ lực, trong những năm qua luôn hoàn thành tốt vai trò trong công tác truyền thông, 

định hướng dư luận xã hội; đặc biệt, với bề dày 20 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí BHXH đã có những đóng góp quan trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống

chính sách, pháp luật BHXH, BHYT và tuyên truyền, phổ biến đưa các chính sách này đi nhanh vào cuộc sống. Nhân dịp Tạp chí BHXH kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cùng đội ngũ người làm báo, chúc cán bộ, biên tập viên, phóng viên và cộng tác viên của đơn vị dồi dào sức khỏe, luôn vững vàng bản lĩnh chính trị, sắc bén trong nghiệp vụ, tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong công tác truyền thông về An sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.

Hồ Quang Lợi
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam