Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ với phát triển BHXH, BHYT

20/11/2019 14:31:23
Trong các năm qua, tại Quảng Nam, các hội viên Hội Phụ nữ chủ động, tích cực tham gia phát triển BHXH, BHYT nhất là với công tác truyền thông, đóng góp không nhỏ vào việc tăng diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn.

Tuyên truyền BHXH, BHYT tới các hội viên phụ nữ tại TP. Hội An, Quảng Nam

Chủ động phối hợp với cơ quan BHXH
Tại Quảng Nam hiện nay, lực lượng phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có khoảng gần 500.000, trong đó hội viên của chúng tôi gần 300.000, ngày ngày có những đóng góp nhất định với phát triển kinh tế xã hội nói chung của tỉnh nhà.
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam Trương Thị Lộc cho biết: Riêng về lĩnh vực An sinh xã hội, nhất là về BHXH, BHYT, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn luôn chú trọng tham gia tích cực từ nhiều năm nay. Điều này được thể hiện ở chỗ, trước khi Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam và BHXH Việt Nam có chủ trương phối hợp giữa hai ngành, tại Quảng Nam chúng tôi đã chủ động triển khai phối hợp thực hiện nhiều hoạt động với BHXH tỉnh Quảng Nam. Cụ thể từ tháng 4/2015, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cùng với BHXH tỉnh Quảng Nam xây dựng Chương trình phối hợp số 183a/CTPH-BHXH-HLHPN ngày 21/4/2015, chú trọng tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2015-2018; trên cơ sở đó, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai hàng năm. Từ năm 2015 -2018, đã phối hợp tổ chức được 32 lớp tuyên truyền tại cộng đồng với hơn 3.000 người dự nghe. Tiến hành tư vấn, giải đáp thắc mắc liên quan đến chính sách BHYT, BHXH và phát các tờ rơi/thông tin về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên với hơn 3.000 tập. Năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh Quảng Nam tổ chức thành công hội thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại Thành phố Tam Kỳ gồm các đội tham dự của Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình, Điện Bàn đã thu hút hơn 300 hội viên, phụ nữ và người dân tham dự. Với cấp huyện, trên cơ sở Chương trình phối hợp của Hội LHPN tỉnh, nhiều địa phương cũng đã chủ động phối hợp với BHXH huyện tổ chức các hoạt động truyền thông, thông tin đến hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện. Tiêu biểu có các đơn vị thực hiện tốt như Hội LHPN huyện Núi Thành, Hội LHPN thị xã Điện Bàn, Hiệp Đức, Đại Lộc – đây là những địa bàn đang có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp nên được chú trọng. Ngoài tuyên truyền, các cấp Hội đã chủ động tham gia làm nhân viên tư vấn BHXH, BHYT. Có 14/244 cơ sở Hội là đại lý tư vấn BHXH, BHYT; có 61/244 cơ sở Hội có mô hình tiết kiệm mua BHYT tại chi, tổ. Số phụ nữ vận động mua BHXH, BHYT qua kênh Hội tính đến tháng 6/2019 là 15.630 phụ nữ. Ngoài ra, Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn đã phát huy vai trò tham gia giám sát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng hộ phụ nữ nghèo, hộ phụ nữ khó khăn sống trên địa bàn các thôn, xã được nhà nước hỗ trợ BHYT; kịp thời đề xuất những trường hợp còn sót chưa được cấp. Tham gia đóng góp các ý kiến, đề xuất giải pháp thu hút người dân tham gia thực hiện chính sách BHXH tự nguyện…

Đa dạng truyền thông, đưa BHXH, BHYT đến gần người dân
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam nhấn manh: Với BHXH, BHYT thì truyền thông đóng vai trò quan trọng và với tính chất đặc thù của chính sách này thì truyền thông cần thực hiện dần dần, từng bước, nhất là phải bền bỉ. Đây là những yêu cầu mà Hội phụ nữ chúng tôi có lợi thế nhất định và thực tế đã phát huy đáng kể. Mỗi địa bàn có những cách thức khác nhau để phát huy những đặc điểm nói trên. Tại Quảng Nam, chúng tôi đã xây dựng những đội truyền thông lưu động, đóng vai trò là nòng cốt để phổ biến chính sách, vận động đến các hội viên cũng như người dân. Cách thức hoạt động của những đội truyền thông lưu động này rất đơn giản nhưng cũng hết sức sáng tạo. Ngoài việc nắm bắt những chủ trương chính sách, quy định pháp luật cụ thể, chúng tôi cố gắng lắng nghe những câu chuyện cụ thể về BHXH, BHYT, nhất là các trường hợp thực tế có tính tiêu biểu được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT chi phí (cao; từ đó linh hoạt biến tấu, xây dựng thành những tiểu phẩm sinh động, kết hợp ca – diễn, biểu diễn trước mỗi buổi hội nghị truyền thông, tạo điểm nhấn, thu hút người dân, những thông tin về chính sách, pháp luật tưởng như khô cứng dễ đi vào lòng người hơn. Việc xây dựng các tổ truyền thông lưu động như đã nói là hết sức linh hoạt, phát hiện và tìm tòi các hạt nhân phụ nữ có tài lẻ tự biên tự diễn, rồi đem các tiểu phẩm từ địa phương này sang địa phương khác, vừa biểu diễn vừa kết hợp truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật khá hiệu quả./.

 

Thanh Dũng 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam